Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Chính trị

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Yên Bình

06/12/2018 07:16:55 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho 85 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 9 xã vùng thượng huyện Yên Bình năm 2018 gồm Xuân Long, Ngọc Chấn, Cảm Nhân, Tích Cốc, Mỹ Gia, Xuân Lai, Yên Thành, Phúc An và Vũ Linh.

Quang cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên là lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Yên Bình chuyển tải một số nội dung cơ bản về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, các chương trình dự án của Trung ương đang thực hiện trên địa bàn huyện, công tác tuyên truyền vận động trong vùng  đồng bào dân tộc thiểu số và chính sách đối với  người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tình hình phát triển kinh tế xã hội, những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Yên Bình, đồng thời thông tin nhanh về tình hình  an ninh chính trị thế giới, trong nước vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao kỹ năng, kiến thức để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương. Nêu gương sáng tiêu biểu trong công tác vận động, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số tích cực phát triển sản xuất nhằm xóa đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo trật tự xã hội, quốc phòng- an ninh tại địa phương./.

185 lượt xem
CTV: Hải Yến

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h