Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Triển khai thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

11/09/2020 06:45:42 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 2723/UBND-TC yêu cầu các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Kho bạc Nhà nước Yên Bái; các cơ quan đài, báo địa phương; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái phối hợp với Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Cục Thuế tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

221 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h