Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019

02/10/2019 13:49:15 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 02/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã thành phố đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Cục Thuế, Cục Thống kê, Chi cục Hải quan Yên Bái, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tham gia hội nghị tại điểm cầu có Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các phòng ban chuyên môn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Trong 9 tháng năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 8.027 văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tập trung vào những vấn đề trọng tâm như: Ban hành chương trình hành động, phê duyệt kịch bản tăng trưởng năm 2019 và chỉ đạo triển khai kịp thời Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Chương trình hành động, kết luận của Tỉnh ủy. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình làm việc năm 2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bảo đảm khách quan, chất lượng.

Chỉ đạo phân giao kịp thời chỉ tiêu các nguồn vốn đầu tư công năm 2019; tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công và các dự án, công trình trọng điểm; Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Đề án nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021…

Qua 9 tháng năm 2019, có 18/32 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có kết quả thống kê, trong đó có 02 chỉ tiêu đã hoàn thành kế hoạch năm, 04 chỉ tiêu hoàn thành trên 90% kế hoạch năm, 06 chỉ tiêu hoàn thành trên 70% kế hoạch năm, 06 chỉ tiêu có kết quả đạt thấp (dưới 70% kế hoạch năm). Trong đó: Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 312.669 tấn, bằng 102,5% kế hoạch năm, tăng 1,7% (tăng 5.166 tấn) so với cùng kỳ năm 2018; sản lượng chè búp tươi ước đạt 54.977 tấn, bằng 73,3% kế hoạch năm, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2018. Sản lượng chè búp tươi chất lượng cao ước đạt 15.438 tấn, bằng 85,8% kế hoạch; trồng rừng ước đạt 14.383 ha, bằng 89,9% kế hoạch năm, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2018; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 13.311 tỷ đồng, bằng 70,1% kế hoạch năm, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2018; giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 126,44 triệu USD, bằng 74,4% kế hoạch năm, tăng 31,5% (tăng 30,25 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2018; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 8.152,6 tỷ đồng, bằng 67,9% kế hoạch năm, tăng 12,4% (tăng 898,11 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2018; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.875 tỷ đồng, bằng 57,7% dự toán, tăng 10,1% (tăng 172,68 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2018; tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 10.423,2 tỷ đồng, bằng 69,5% kế hoạch năm, tăng 35,3% (tăng 2.718 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2018. Trong 9 tháng, toàn tỉnh có 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (bằng 40,9% kế hoạch năm), nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 55 xã (chiếm 35% tổng số xã toàn tỉnh).

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Lãnh đạo UBND thành phố Yên Bái báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2019 tại điểm cầu thành phố

Đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Giám đốc Sở KH&ĐT báo cáo tình hình thực hiện thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019

Tại Hội nghị, đại diện các sở ngành, cơ quan đơn vị và các địa phương trong tỉnh đã báo cáo tình hình triển khai những nhiệm vụ trọng tâm thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 15/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 9 tháng năm 2019; Đại diện các đơn vị và địa phương đã làm rõ những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, nêu rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của các địa phương trong 9 tháng năm 2019. Đồng thời đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra những tồn tại hạn chế trong thời gian qua đó là: một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tuy có tốc độ tăng cao so với cùng kỳ, nhưng vẫn đạt thấp so với kế hoạch năm như: Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thu ngân sách, số doanh nghiệp thành lập mới, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng vốn đầu tư phát triển; tình hình Dịch Tả lợn Châu Phi còn diễn biến phức tạp; tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công đạt thấp, chưa đảm bảo kế hoạch giải ngân đã được UBND tỉnh phê duyệt…

Về nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2019, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục tập trung cao độ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được giao theo Chương trình hành động số 144-CTr/TU của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 01/CTr-UBND của UBND tỉnh. Tập trung hoàn thành dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2020, dự toán ngân sách địa phương năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2020 - 2022 đảm bảo chất lượng và thời gian quy định. Tổ chức rà soát, xây dựng hoàn thành bước đầu đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phù và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tập trung xây dựng hoàn thành dự thảo lần 1 của Báo cáo kinh tế - xã hội 10 năm và Báo cáo kinh tế - xã hội 5 năm, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ động chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo thời gian đối với các báo cáo, đề án, tờ trình trình kỳ họp thứ 15 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Chủ tịch UND tỉnh đề nghị các sở, ngành địa phương cần thực hiện quyết liệt, hiệu quả các đột phá chiến lược.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành, các địa phương, các đơn vị liên quan triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp về cải cách hành chính theo Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 10/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã. Hoàn thiện, trình UBND ban hành quy định về Bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2019 - 2020. Triển khai công tác điều tra, chấm điểm, tổng hợp, đánh giá kết quả Chỉ số hài lòng của người dân; xác định chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh Yên Bái năm 2019 đảm bảo thời gian quy định. Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020.

Các sở, ngành và địa phương cần tập trung hoàn thành các nhiệm vụ về đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp năm 2019 theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2019, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (đến hết 31/12/2019, giải ngân đạt 90%; đến hết niên độ kế hoạch năm 2019 (31/01/2020) giải ngân đạt 100%).

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát, tiếp tục điều chỉnh các nguồn vốn đầu tư công trong tháng 10 và quý IV năm 2019; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động điều chỉnh các nguồn vốn đầu tư của ngân sách cấp huyện theo phân cấp.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho Bạc nhà nước Yên Bái thực hiện việc báo cáo giải ngân theo định kỳ hằng tuần, gửi Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị chủ đầu tư. Trong đó: làm rõ kết quả giải ngân thực tế so với tiến độ giải ngân theo cam kết của các đơn vị, thống kê danh sách các đơn vị chủ đầu tư phải đôn đốc, nhắc nhở, phê bình...

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, phương án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo kịch bản tăng trưởng của năm. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đề án phát triển sản xuất nông nghiệp; tiến độ hoàn thành các tiêu chí, tiến độ thẩm định để công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 theo kế hoạch. Tập trung triển khai sản xuất vụ Đông đảm bảo khung thời vụ. Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi, quyết tâm khống chế dịch bệnh theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 419-KL/TU ngày 11/9/2019.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương tiếp tục hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu dùng quý IV/2019.

Sở Công Thương tham mưu thành lập Tổ công tác liên ngành để rà soát, thống kê sản lượng, giá trị sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để đánh giá thực chất giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu dịch vụ tiêu dùng... năm 2019 và phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch năm 2020.

Đẩy nhanh tiến độ thành lập và xây dựng Cụm công nghiệp Bảo Hưng và Cụm công nghiệp Minh Quân, làm cơ sở thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư hạ tầng tại các cụm công nghiệp.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, kiên quyết thu hồi các dự án đã cấp chủ trương đầu tư nhưng không thực hiện đúng các quy định của pháp luật theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Kết luận số 422-KL/TU ngày 25/9/2019. Tiếp tục tổ chức các buổi làm việc với các nhà đầu tư trong tháng 10 và các tháng cuối năm để xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các nhà đầu tư. Duy trì, tổ chức hiệu quả hoạt động “Ngày thứ 7 cùng doanh nghiệp” và chương trình “Cà phê doanh nhân” định kỳ trong các tháng cuối năm.

Giao Sở Tài chính, ngành Thuế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách quý IV/2019. Nhất là các khoản thu từ đất, thu doanh nghiệp trung ương, doanh nghiệp địa phương, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản thu còn chậm tiến độ.

Tiếp tục quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước. Cân đối, đảm bảo đủ nguồn kinh phí để thực hiện kịp thời các nhiệm vụ chi theo dự toán, nhất là chi tiền lương, phụ cấp, chi an sinh xã hội, chi phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi cấp bách phát sinh…

Đôn đốc các ngành chức năng xây dựng trình UBND quyết định về phương án giá đối với các khoản phí chuyển sang giá dịch vụ.

Hoàn thành việc rà soát, xử lý, sắp xếp lại tài sản (nhà, đất, xe ô tô) hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; định mức kinh tế kỹ thuật đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công...

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương hoàn thành việc rà soát các dự án khai thác khoáng sản không thực hiện đầy đủ quy định để thu hồi hoặc kiến nghị thu hồi giấy phép khai thác theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện các dự án phát triển quỹ đất, đấu thầu, đấu giá thu ngân sách, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách từ đất. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020 theo kế hoạch. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị giáo dục từ nguồn vốn ngân sách nhà nước phục vụ năm học 2019 - 2020.

Giao Sở Y tế chủ trì duy trì thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo mùa, đặc biệt là các dịch bệnh nguy hiểm; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đẩy mạnh công tác tự chủ về tài chính trong các cơ sở y tế, thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, các dự án mua sắm trang thiết bị thuộc lĩnh vực y tế. Tổ chức tuyển dụng viên chức có trình độ đại học chuyên ngành Y, dược vào các cơ sở y tế công lập đảm bảo khách quan, công khai, đúng quy định.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tập trung triển khai nhiệm vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2019 theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp tục quan tâm, giải quyết kịp thời các chính sách ưu đãi cho người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tập trung hoàn thiện hồ sơ khoa học Danh thắng quốc gia Ruộng Bậc thang Mù Cang Chải để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt. Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động phát triển du lịch theo kế hoạch năm 2019.

Giao Sở Công Thương phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thị xã Nghĩa Lộ rà soát, làm rõ việc nâng giá, ép giá tại các cơ sở lưu trú tại thị xã Nghĩa Lộ trong thời gian tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch Mường Lò; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông. Tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

1181 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h