Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Nâng cao hiệu quả chương trình “Cà phê doanh nhân”

09/10/2019 07:23:19 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh đã ban hành văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ và Hội nữ doanh nhân trẻ về việc nâng cao chất lượng hiệu quả chương trình “Cà phê doanh nhân”.

Ảnh minh họa

Chương trình “Cà phê doanh nhân” được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện từ tháng 6 năm 2016 đến nay đã tổ chức được 19 buổi tại các huyện, thị xã thành phố. Qua các lần tổ chức, chương trình đã nhận được 152 kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị tỉnh xem xét giải quyết, tháo gỡ liên quan đến các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, thuế, xây dựng, tín dụng, đầu tư,... Đa số các ý kiến, kiến nghị đã được lãnh đạo tỉnh và các ngành, huyện, thị xã, thành phố tiếp thu, giải quyết tại buổi gặp mặt. Đối với những kiến nghị chưa được trả lời trực tiếp sau buổi gặp mặt, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành theo thẩm quyền có văn bản trả lời hoặc cử cán bộ trực tiếp xuống giải quyết cùng doanh nghiệp. Chương trình được cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng, đón nhận tích cực và đánh giá cao. Việc tổ chức thành công mô hình “Cà phê doanh nhân” thời gian qua đã rút ngắn khoảng cách, tạo sự gắn kết giữa chính quyền và doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự phát triển của doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chương trình cũng còn một số tồn tại, hạn chế đó là: vẫn còn những vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, HTX chưa được giải quyết triệt để; nội dung chương trình chưa phong phú, chưa mời được nhiều chuyên gia theo lĩnh vực tham dự (chuyên gia về: môi trường, đất đai, đầu tư, trợ giúp pháp lý,...); thông tin về chương trình chưa được phổ biến tuyên truyền rộng rãi để doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể kịp thời nắm bắt, đăng ký tham gia khi có nhu cầu; hiệu quả đạt được chưa được như mong muốn,...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình “Cà phê doanh nhân”, giải quyết tháo gỡ kịp thời nhưng khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Yên Bái trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan và các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan chủ động triển khai các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, đảm bảo đầy đủ các điều kiện để tổ chức Chương trình cà phê doanh nhân, gồm: Đăng thông tin công khai, rộng rãi giấy mời tham dự trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ngành về thời gian, địa điểm chương trình tổ chức để doanh nghiệp nắm bắt, đăng ký tham gia trực tiếp, gửi ý kiến, kiến nghị trước về Ban tổ chức (nếu có); Cung cấp số điện thoại đầu mối để các doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu tham gia đăng ký gồm: Lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực, Phòng Đăng ký kinh doanh, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc số điện thoại của Văn phòng các Hiệp hội doanh nghiệp; Định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả giải quyết của các sở, ban, ngành, địa phương về những kiến nghị của doanh nghiệp.

Các sở, ban, ngành thường xuyên có nhiều kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Yên Bái, Bảo hiểm xã hội tỉnh... chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề trong năm 2019 và các năm tiếp theo, đề xuất với cơ quan đầu mối (Sở Kế hoạch và Đầu tư) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức chương trình chuyên đề riêng theo từng lĩnh vực cụ thể.

Một số chương trình có chủ đề phức tạp, cần mời chuyên gia có liên quan tham dự. Các sở, ngành, đơn vị chủ động mời chuyên gia thuộc lĩnh vực quản lý để phổ biến, hướng dẫn các chính sách, quy định mới của Nhà nước, của ngành. Đồng thời chia sẻ những cách làm hay, mô hình mới của các tỉnh vận dụng đối với tỉnh Yên Bái.

Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với đối tượng quản lý, hàng tháng tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các Chương trình cà phê tại các địa phương.

Các sở, ban, ngành, địa phương cử lãnh đạo và chuyên viên tham dự chương trình cà phê doanh nhân phải có trách nhiệm giải quyết, trả lời dứt điểm các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã tại buổi gặp mặt. Nếu còn vướng mắc, sau 10 ngày phải giải quyết dứt điểm và gửi văn bản trả lời doanh nghiệp, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các Hiệp hội chủ động thông tin tuyên truyền đến các hội viên, tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp để đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành xem xét, trả lời; theo dõi, thông tin tình hình trả lời của cấp có thẩm quyền đối với những kiến nghị của hội viên.

431 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h