Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2019

08/11/2019 07:46:56 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2019.

Nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà

Nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2019 được giao, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2019; đối với những đề án, dự án, mô hình có khó khăn, vướng mắc phải tập trung tháo gỡ; trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo, đề xuất điều chỉnh, bổ sung kịp thời để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả; khẩn trương tổ chức nghiệm thu, thanh toán các đề án, dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hoàn thành, đủ điều kiện trước ngày 15 tháng 12 năm 2019.

199 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h