Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Sự kiện sẽ diễn ra trong tháng 12/2019

01/12/2019 08:19:20 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Trong tháng 12/2019 sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh Yên Bái như: Ngày thế giới phòng chống AIDS 1/12; Ngày Quốc tế người khuyết tật 3/12; Ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12; Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12; Chương trình du lịch “Về miền đất Ngọc” tại huyện Lục Yên… BBT Cổng Thông tin điện tử tỉnh tổng hợp các sự kiện sẽ diễn ra trong tháng 12 như sau:
Tr´nh duy?t không h? tr? xem tr?c tuy?n

1. Ngày thế giới phòng chống AIDS 1/12

Năm 2019 với chủ đề "Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS", nhằm thực hiện các mục tiêu 90-90-90 và các mục tiêu của chiếc lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020, tiến tới kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030. Để triển khai hiệu quả hành động phòng chống HIV/AIDS, trong thời gian tới, ngành y tế tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp tiếp tục duy trì hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn, đẩy mạnh thực hiện giải pháp bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV, tuyên truyền vận động người nhiễm HIV tự nguyện mua thẻ BHYT, đảm bảo hướng tới mục tiêu đưa 90% số người nhiễm HIV điều trị ARV, đổi mới đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong xã hội, thay đổi thái độ, hành vi đối với người nhiễm HIV/AIDS, chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS.

Hiện nay, lũy tích số nhiễm HIV của Yên Bái là 5.892 người, trong đó, lũy tích tử vong là 1.586 người, số người còn sống hiện quản lý được là 2.249 người. Trước tình hình đó, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, Yên Bái đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trong đó, chú trọng hoạt động truyền thông trực tiếp hướng đến những người có hành vi nguy cơ lây nhiễm cao Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống loa truyền thanh của xã, phường, thị trấn; tổ chức nói chuyện chuyên đề, hội thảo; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức phòng, chống HIV/AIDS. 

Thời gian tới, để tiếp tục triển khai tốt các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, toàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện giải pháp bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV, đưa bệnh nhân nhiễm HIV vào điều trị ARV, đảm bảo hướng tới mục tiêu đưa 90% số người nhiễm HIV vào điều trị ARV trong thời gian tới. 

Duy trì và ổn định hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS các cấp, đồng thời, tập trung triển khai các hoạt động giám sát, can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV, triển khai các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS.

2. Ngày Quốc tế người khuyết tật 3/12

Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12 được tổ chức hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề người khuyết tật (NKT), quyền của NKT được hòa nhập vào mọi lĩnh vực của cuộc sống như chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa trong cộng đồng. Ngày này cũng động viên NKT phấn đấu giành sự bình đẳng trọn vẹn về nhân quyền và quyền được tham gia hoàn toàn vào xã hội. Ngày Quốc tế NKT do Chương trình Thế giới Hành động về NKT khởi xướng và được Đại Hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 1982. 

3. Ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập. Chính phủ nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa mới ra đời thì ngày 23- 9- 1945, thực dân Pháp nổ súng gây hấn ở Sài Gòn, đây là màn mở đầu của cuộc chiến tranh xâm lược lại nước Việt Nam của thực dân Pháp. Ngọn lửa chiến tranh lan rộng nhanh chóng khắp vùng Nam Bộ và Nam Trung bộ. Cùng thời gian đó, 18 vạn quân Tưởng tràn vào miền Bắc, kéo theo bè lũ tay sai phản động hòng bóp chết nền Dân chủ Cộng hòa mới thành lập của chúng ta. Trước tình hình nguy ngập của vận nước, Đảng ra Chỉ thị "Kháng chiến kiến quốc" (ngày 25-11-1945) chỉ ra kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương lúc này là thực dân Pháp xâm lược, phải tập trung ngọn lửa đấu tranh vào chúng. Ngày 18 và 19-12-1946, tại Vạn Phúc, Hà Đông, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp mở rộng do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, quyết định chủ trương phát động cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên phạm vi cả nước và đề ra đường lối, chủ trương kháng chiến của Đảng bằng Chỉ thị “Tất cả hãy sẵn sàng”.

Đúng 20 giờ ngày 19-12-1946, tín hiệu bắt đầu cuộc kháng chiến trong toàn quốc đã được phát ra, đèn điện toàn thành phố vụt tắt, quân dân Thủ đô đã nổ súng mở đầu cuộc kháng chiến trong toàn quốc, bầu trời Hà Nội rền vang tiếng súng, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh được truyền đi khắp cả nước.

4. Ngày thành lập mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền nam Việt Nam 20/12

Tháng 9-1960, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng được triệu tập, đã hoàn chỉnh những nội dung cơ bản về đường lối và phương pháp cách mạng ở miền Nam. Đại hội chủ trương thành lập Trung ương Cục ở miền Nam để giúp Trung ương Đảng, Bộ Chính trị chỉ đạo phong trào cách mạng miền Nam. Để tập hợp rộng rãi lực lượng cách mạng và phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nêu cao chủ nghĩa yêu nước, Đại hội III của Đảng cũng chủ trương phải xây dựng tổ chức Mặt trận Dân tộc thống nhất ở miền Nam.

Ngày 20-12-1960, tại vùng giải phóng ở xã Tân Lập, huyện Châu Thành (nay là huyện Tân Biên), tỉnh Tây Ninh, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập bao gồm đại biểu các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, các nhân sĩ yêu nước ở miền Nam, không phân biệt xu hướng chính trị.

5. Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

Tháng 12-1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh ra chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Chỉ thị nhấn mạnh: "Tên Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân” nghĩa là chính trị quan trọng hơn quân sự, tuyên truyền hơn tác chiến… Nó là đội tuyên truyền..., đồng thời nó là khởi điểm của giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc...

 Ngày 22-12-1944 được xác định là ngày truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Một Quân đội của dân, do dân, vì dân; luôn gắn bó máu thịt với dân, luôn luôn được dân tin yêu, đùm bọc, luôn xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Quân đội ta trung với Đảng hiếu với Dân sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì CNXH nhiệm vụ nào cũng hoàn thành khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái, dự kiến ngày 21/12/2019, tỉnh sẽ tổ chức gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019). Theo đó, nội dung buổi gặp mặt sẽ cung cấp thông tin, định hướng về tình hình thời sự quốc tế nổi bật, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, địa phương, quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta; kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân; thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, của lực lượng vũ trang các cấp trong thời gian qua.  Động viên các đồng chí cán bộ Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác để các đồng chí luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tham gia đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh ở địa phương.

6. Ngày Giáng sinh 24/12

Ngày lễ Giáng sinh (còn được gọi là lễ Noel hay lễ Thiên chúa Giáng sinh, X-mas, Christmas) là một ngày lễ quốc tế để kỷ niệm chúa Jesus ra đời.

Khởi đầu, nguồn gốc ngày lễ Giáng sinh bắt đầu từ những người theo đạo Kitô. Tuy nhiên, qua thời gian, lễ Giáng sinh đã trở thành một ngày lễ quốc tế và được biết đến nhiều hơn với cây thông và ông già Noel.

Tỉnh Yên Bái thành lập 2 đoàn của các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà tổ chức, chức sắc, nhà tu hành đạo Công giáo, đạo Tin lành nhân dịp Lễ Giáng sinh 2018.

7. Chương trình du lịch “Về miền đất Ngọc” tại huyện Lục Yên

Chương trình du lịch “Về miền đất Ngọc” tại huyện Lục Yên sẽ diễn ra trong 2 ngày 20-21/12 tới đây tại 2 điểm chính là thị trấn Yên Thế và Bình nguyên xanh Khai Trung.

Tại thị trấn Yên Thế, chương trình diễn ra với việc tổ chức trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm của huyện Lục Yên; tham quan quy trình sản xuất tranh đá quý; trưng bày giới thiệu và bán các loại nguyên liệu, sản phẩm đá quý của Lục Yên. 

Tại Bình nguyên xanh Khai Trung, du khách sẽ được tham quan vườn hoa, hang động, Hội chọi dê và các môn thể thao. 

Hiện nay, công tác chuẩn bị đã và đang được thị trấn Yên Thế và xã Khai Trung gấp rút hoàn thiện như: chỉnh trang bờ hồ thị trấn Yên Thế; trồng mới thêm hoa, tạo cảnh quan khu vực Bình nguyên xanh Khai Trung, làm mới sân thể thao phục vụ trong thời gian diễn ra chương trình. 

Đây là lần đầu tiên UBND huyện Lục Yên tổ chức chương trình du lịch tầm cỡ nhằm giới thiệu với nhân dân và du khách trong và ngoài địa phương về mảnh đất, con người đất Ngọc cùng các giá trị di sản văn hóa của huyện. Qua đó, góp phần thúc đẩy du lịch của Lục Yên ngày càng phát triển.

1212 lượt xem
Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h