Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Hội nghị xét, công nhận huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

02/12/2019 17:44:40 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều 2/12, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo các chương trình Mục tiêu Quốc gia tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020 và các cơ quan đơn vị có liên quan quan để thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có thành viên BCĐ các chương trình Mục tiêu Quốc gia tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Trấn Yên, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái; Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Đoàn thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới tại thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên. Qua đó, kết quả xây dựng nông thôn mới tại 3 địa phương đã được các thành viên trong đoàn thẩm tra đánh giá đạt yêu cầu. UBND tỉnh đã có văn bản thông báo kết quả xây dựng nông thôn mới đồng thời xin ý kiến nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh cũng đã lấy ý kiến sự hài lòng của người dân.

Kết quả thẩm tra của Đoàn thẩm tra cho thấy huyện Trấn Yên có 21/21 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới và không có nợ đọng xây dựng cơ bản; thành phố Yên Bái có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã Nghĩa Lộ có 3/3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố Yên  Bái và thị xã Nghĩa Lộ đủ điều kiện xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã trình bày báo cáo lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn 3 địa phương nêu trên. Qua đó, đa số người dân đều đồng tình, hài lòng với kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, đối với huyện Trấn Yên 97% người dân đánh giá hài lòng; tại thành phố Yên Bái: tỷ lệ người dân hài lòng đạt gần 96%; thị xã Nghĩa Lộ đạt trên 98% người dân hài lòng. Bên cạnh đó, người dân tại 3 địa phương cũng đã đề nghị Nhà nước tiếp tục hỗ trợ kinh phí nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí; tập trung phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của địa phương; huy động các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng công tác giảm nghèo, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu lao động gắn với đào tạo nghề và tạo việc làm cho người lao động.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 đã bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái sẽ có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Trấn Yên đạt chuẩn thôn mới; thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn năm 2019.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 3 địa phương là huyện Trấn Yên, thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái và sở, ngành có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định trình Thường trực Tỉnh ủy và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại huyện Trấn Yên, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái phấn đấu việc tổ chức công bố quyết định các địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới/huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu Xuân Canh Tý 2020.

290 lượt xem
Thanh Thủy

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h