Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

12/01/2020 06:54:29 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Trong năm 2019, công tác tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai quyết liệt và thu được nhiều kết quả tích cực; đây cũng là một trong các nội dung được các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp xác định là bước đột phá trong chương trình công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với nội dung chương trình tổng thể công tác CCHC năm 2019 của tỉnh.

Ảnh minh họa

Các nội dung CCHC được tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, thường xuyên, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng ngành, địa phương. Hình thức tuyên truyền có nhiều đổi mới, tạo sự hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp và nhân dân, như: Kết hợp, lồng ghép tuyên truyền về CCHC với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua các cuộc họp, hội nghị, tập huấn giao ban hàng tuần, tháng, quý và năm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, bản tin của các sở, ban, ngành, địa phương; trên các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, điểm tin của các cơ quan thông tấn báo chí; các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương thường xuyên cập nhật đưa tin về công tác CCHC, nêu gương các điển hình tiên tiến trong thực hiện công tác CCHC; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về CCHC... Trong đó, đã mở 03 lớp bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm về CCHC tại Lào Cai, Bắc Giang, Bắc Ninh cho 58 công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ CCHC của các sở, ngành, địa phương; tổ chức thành công Cuộc thi với Chủ đề “Thanh niên Yên Bái với công tác CCHC nhà nước” với sự tham gia của trên 6.500 đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ trên địa bàn toàn tỉnh; in và phát hành 2.800 tờ rơi tuyên truyền về CCHC và cải cách thủ tục hành chính; khai thác, đăng tải hàng chục khẩu hiệu tuyên truyền về CCHC trên Bảng thông tin điện tử khu vực Trung tâm km5 thành phố Yên Bái và 03 Cổng trào điện tử của tỉnh (phát hàng ngày); tổ chức thành công 24 buổi đối thoại trực tuyến, tọa đàm và giải đáp chính sách giữa lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh với nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; tổ chức 05/07 Chương trình “Cà phê doanh nhân” tại huyện Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ và Thành phố Yên Bái; tổ chức lồng ghép công tác tuyên truyền CCHC trong các hoạt động tuyên truyền lưu động, chiếu phim, xe thư viện lưu động, biểu diễn nghệ thuật, như: Tổ chức 95 buổi tuyên truyền lưu động; 17 bài tuyên truyền gửi cơ sở; 270 buổi chiếu phim lưu động; 125 buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; bổ sung 10.850 bản sách mới, cấp 1.415 thẻ bạn đọc, xe thư viện lưu động tổ chức 161 buổi phục vụ cơ sở (trong đó có 86 buổi phục vụ vùng cao); tổ chức 08 cuộc trung bày triển lãm phục vụ các sự kiện chính trị của tỉnh, thu hút trên 3.000 lượt khách tham quan…

Thông qua công tác tuyên truyền về CCHC, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về quan điểm, mục tiêu, nội dung, sự cần thiết phải thực hiện CCHC và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh CCHC của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác tuyên truyền còn một số hạn chế, đó là: Hiện nay, hoạt động tuyên truyền ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn về công tác CCHC còn hạn chế. Tài liệu tuyên truyền về công tác CCHC đến người dân còn ít, chưa được biên dịch sang tiếng dân tộc, nội dung tuyên truyền về CCHC trên hệ thống thông tin cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác phối hợp, thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan thông tin, truyền thông đôi lúc chưa tích cực, chưa thật sự hiệu quả...

Trong thời gian tới, để công tác tuyên truyền cải cách hành chính đạt hiệu quả cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC; thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông trong cung cấp thông tin tuyên truyền CCHC; gắn với làm tốt công tác thông tin, phổ biến về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát thực hiện nhiệm vụ CCHC; tổ chức tuyên truyền CCHC thông qua ngôn ngữ các dân tộc thiểu số.

Tuyên truyền, giới thiệu về các mô hình mới đang thực hiện thí điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ CCHC; biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác CCHC; phê phán những hiện tượng tiêu cực, trì trệ, vướng mắc; thái độ, hành vi, ứng xử không đúng mực của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức và người dân.

Đa dạng hoá công tác tuyên truyền CCHC thông qua nhiều hình thức với các giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực, đồng bộ và cần được triển khai sâu rộng, qua đó tuyên truyền, quán triệt, giáo dục để cán bộ, công chức, viên chức và đông đảo đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tin và truyền thông nhận thức đúng đắn, đầy đủ về CCHC. Đồng thời gắn công tác tuyên truyền CCHC với thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở; xây dựng thực hiện quy ước, hương ước tại các địa phương; chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn nội dung, tổ chức sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể; thông qua tổ chức các cuộc thi viết, hội thi sân khấu hoá, phát hành tờ rơi tuyên truyền… Qua đó thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện CCHC bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC trên địa bàn tỉnh.

1028 lượt xem
Nguyễn Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h