Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 31 (mở rộng)

23/05/2020 09:29:06 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 23/5, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 31 (mở rộng) đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở; thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung cho công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; cho ý kiến vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX và quyết định một số nội dung quan trọng. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái; đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí đại diện các Ban Đảng của Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc và gợi ý thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Hội nghị lần này có nhiều nội dung rất quan trọng, đề nghị các đại biểu thực hiện nghiêm túc quy định về sinh hoạt cấp ủy; phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực, chất lượng vào các nội dung để Hội nghị thành công tốt đẹp.

Về công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở; nhiệm vụ trọng tâm công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, cần tập trung phân tích, đánh giá sâu sắc kết quả đại hội cấp cơ sở và bàn thảo thống nhất một số vấn đề cơ bản về tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, bảo đảm phương châm “đổi mới, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, hiệu quả”, nhằm tổ chức thành công đại hội; Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đặt ra một số yêu cầu mới, nhất là trong công tác chuẩn bị văn kiện phải bảo đảm tiếp thu, lĩnh hội và cụ thể đầy đủ tinh thần Báo cáo chính trị của tỉnh vào thực tiễn của địa phương; những vấn đề trong công tác chuẩn bị phương án nhân sự đại hội, công tác bầu cử, công tác tuyên truyền, phục vụ, an ninh, an toàn đại hội... đều phải được chuẩn bị chu đáo nghiêm túc, cụ thể, chặt chẽ, khoa học, bài bản thì mới bảo đảm sự thành công của đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao, trên cơ sở đánh giá kinh nghiệm và bài học chuẩn bị nhân sự Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương, căn cứ yêu cầu thực tiễn, Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã chuẩn bị dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và Phương án phân bổ đại biểu dự Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến để trình Hội nghị. Đây là công việc rất hệ trọng của Đảng bộ, thể hiện trách nhiệm rất cao trước cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; với mục tiêu chung là vì sự phát triển của tỉnh, vì hạnh phúc của nhân dân trong chặng đường tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc, kỹ lưỡng các nội dung; nghiên cứu, chỉ ra những vấn đề còn bất cập, cần làm rõ, những nội dung cần bổ sung, điều chỉnh để bảo đảm xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX với chất lượng cao nhất, làm cơ sở để lựa chọn được những cán bộ đủ năng lực, trình độ, thực sự tiêu biểu về đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm, uy tín để tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời cần nghiên cứu sâu sắc để thống nhất phương án phân bổ đại biểu dự Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; tiếp tục nghiên cứu, tham gia tích cực, kỹ lưõng vào dự thảo các văn kiện và các báo cáo chuyên đề, nhất là Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm; phát hiện những vấn đề còn bất cập, thiếu chặt chẽ, chưa rõ ràng, trong nhận định, đánh giá, phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, các đột phá chiến lược, chương trình trọng điểm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu...; đề xuất nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, bảo đảm tính đồng bộ, liên thông, chặt chẽ và chất lượng của văn kiện, để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn chỉnh, triển khai các bước tiếp theo.

Tiếp tục chương trình Hội nghị, các đại biểu nghe dự thảo báo cáo sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tập trung cho công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiến hành thảo luận cho ý kiến vào nội dung các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và nội dung một số tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cổng Thông tin điện tử tiếp tục cập nhật nội dung tiếp theo của Hội nghị.

151 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h