Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Phát huy truyền thống lịch sử và tinh thần yêu nước, quyết tâm xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc

30/06/2020 07:16:42 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Trải qua 120 năm hình thành và phát triển của tỉnh Yên Bái và 75 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh, nhất là sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, phát huy mọi nguồn lực, tìm hướng đi mới với cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của địa phương và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế có bước chuyển biến tích cực với nhiều dấu ấn nổi bật. Kết thúc năm 2019, trước bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình trong nước, quốc tế và khu vực, kinh tế của tỉnh vẫn duy trì đà tăng trưởng, đạt 7,03%; thu ngân sách Nhà nước đạt 3.545 tỷ đồng, tăng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng; tỷ lệ giảm nghèo đạt 6,12%; cơ cấu lại kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại nông - lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới thu được kết quả nổi bật với 23 xã (lũy kế có 69 xã, vượt 2,7 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII) và 02 địa phương đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới (huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái, trong đó huyện Trấn Yên chính thức được Thủ tướng Chính phủ công nhận đầu tháng 01/2020). Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, số doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác thành lập mới tăng cao; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 35% so với năm 2018, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ. Quan hệ hợp tác, đối ngoại của tỉnh tiếp tục được mở rộng, duy trì tốt mối quan hệ truyền thống với địa phương của các nước và tổ chức nhiều chương trình xúc tiến đầu tư, hợp tác, quan hệ với các nước phát triển. Hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư đồng bộ, diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều đổi thay, khởi sắc.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chăm lo, kết hợp hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quy mô, mạng lưới trường, lớp học tiếp tục được sắp xếp hợp lý, giảm 128 trường, giảm 380 điểm trường, giảm 182 lớp, tăng 9.428 học sinh bán trú. Đến nay, toàn tỉnh có 225 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 50,8% số trường của tỉnh. Chất lượng giáo dục - đào tạo tiếp tục được nâng lên, lần đầu tiên tỉnh Yên Bái có 01 học sinh giành huy chương bạc Olympic Hóa học quốc tế. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục có nhiều tiến bộ, đạt kết quả tích cực. Toàn tỉnh hiện có 126 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế, đạt 70%, vượt 4,0% so với kế hoạch. Tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa lớn, lan tỏa trong cộng đồng, thu hút sự quan tâm của khách du lịch trong và ngoài nước. Danh thắng Ruộng bậc thang Mù Cang Chải đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng Danh thắng Quốc gia đặc biệt. Tỉnh đang lập hồ sơ, thủ tục để trình UNESCO ghi danh Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải là di sản văn hóa đại diện của nhân loại; đồng thời đề nghị UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được xây dựng, củng cố vững chắc. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, tạo môi trường lành mạnh để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ tỉnh đã không ngừng đổi mới, vươn lên đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong từng thời kỳ cách mạng. Từ Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên chỉ với vài đảng viên cách đây 75 năm, đến nay, hệ thống chính trị của tỉnh Yên Bái được xây dựng đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Hết tháng 2/2020, Đảng bộ tỉnh có 12 Đảng bộ trực thuộc, 500 tổ chức cơ sở đảng (309 đảng bộ; 191 chi bộ), 2.623 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với 57.509 đảng viên. Chất lượng các chi, đảng bộ và đảng viên không ngừng được nâng lên. Công tác tư tưởng được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện. Những năm qua, cấp ủy các cấp đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sức lan tỏa, chuyển biến quan trọng trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã có nhiều đổi mới về phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, nhất là những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Công tác nội chính, tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định...

Với những thành tích đạt được, tỉnh Yên Bái đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái (2003) và 31 tập thể và 06 cá nhân; Danh hiệu Anh hùng lao động cho 07 tập thể và 07 cá nhân, trong đó, 05 tập thể và 03 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; Huân chương Độc lập hạng Nhất (2019); cùng hàng trăm huân, huy chương, bằng khen cho các tập thể, cá nhân khác có thành tích, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Đây là thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nuớc đối với nỗ lực phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái thời gian qua.

Phát huy truyền thống yêu nước, vượt khó vươn lên của quê hương cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái quyết tâm phấn đấu, đoàn kết, ra sức thi đua, học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh; phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và Miền núi phía Bắc.

211 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h