Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Chính trị

Nghĩa Lộ: 7 xã, phường tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2019 - 2024

14/03/2019 09:38:33 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sau khi chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Nghĩa Lợi nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các xã, phường trên địa bàn thị xã tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến thời điểm này, 7/7 xã phường trên địa bàn thị xã đã tổ chức thành công, đảm bảo theo quy định của Đại hội.

Với chủ đề Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả”, Đại hội MTTQ Việt Nam các xã, phường đã tiến hành đánh giá tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2018, đề ra Chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2019 - 2024; kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ  Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018…  Đặc biệt, Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là bầu ra những đại biểu có đủ đức, tài để đảm nhiệm các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch MTTQ. Các Đại hội đã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với tỷ lệ phiếu bầu đồng thuận đạt 100%. Hầu hết các xã, phường đều giữ nguyên các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ; riêng Phường Pú Trạng và xã Nghĩa An có sự thay đổi đối với 2 chức danh này.

Bên cạnh đó, tại Đại hội, MTTQ Việt Nam các xã, phường cũng hiệp thương thống nhất cử Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, phường nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Nghĩa Lộ. 

Hiện nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đang tập trung hoàn tất các báo cáo chính trị, chuẩn bị công tác nhân sự cũng như chuẩn bị các chương trình, hoạt động phục vụ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 vào trung tuần tháng 5/2019.

231 lượt xem
CTV: Khánh Linh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h