Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Chính trị

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Nghĩa Lộ khóa V nhiệm kỳ 2019 - 2024

15/05/2019 13:29:10 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Vừa qua, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thị xã Nghĩa Lộ khóa V nhiệm kỳ 2019 - 2024 được tổ chức thành công, tốt đẹp, đảm bảo các yêu cầu, mục đích đã đề ra.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh và thị xã Nghĩa Lộ chúc mừng các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Nghĩa Lộ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dân chủ, đổi mới, quyết tâm xây dựng Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa du lịch - Đô thị loại III”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt nam thị xã Nghĩa Lộ lần thứ V nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đánh giá sâu sắc, toàn diện tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và kết quả thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thị xã Nghĩa Lộ khóa IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ từ thị xã đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Kết quả, MTTQ thị xã đã xây dựng mô hình điểm "Phường văn minh đô thị” tại phường Cầu Thia; triển khai thực hiện Đề án "MTTQ chung tay xây dựng nông thôn mới”; xây dựng và triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo; phối hợp chỉ đạo, duy trì Phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tự quản về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện và duy trì 4 mô hình điểm phòng chống HIV tại phường Tân An, xã Nghĩa Lợi; phối hợp xây dựng 45 mô hình tự quản trên các lĩnh vực…

Quỹ "Vì người nghèo” tiếp tục được triển khai sâu rộng, nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền, sự tham gia của các tổ chức thành viên, sự nhiệt tình ủng hộ của các tổ chức, cá nhân ở trong, ngoài thị xã. Trong nhiệm kỳ qua, cấp thị xã đã vận động được trên 500 triệu đồng; cấp xã, phường vận động trên 400 triệu đồng, trong đó 300 triệu đồng tiền mặt, còn lại là ngày công và các loại vật liệu khác. Từ nguồn quỹ này, các cấp đã giúp 84 hộ nghèo làm nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, mái ấm công đoàn. Làm nhà theo quyết định 33, Nghị định 22 của Thủ tướng chính phủ…

Tích cực thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” hàng năm, 100% tổ dân phố, thôn bản, khu dân cư đều tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt hơn 90%, có 59 tổ dân phố, thôn bản được công nhận danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 82%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4% trên năm, hiện thị xã còn 9,08% hộ nghèo.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, MTTQ từ thị xã đến cơ sở đã tham gia cùng HĐND thị xã giám sát các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn không để thất thoát, lãng phí; phối hợp cùng HĐND thị xã và HĐND các xã phường tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND thị xã và cơ sở bầu, đúng hướng dẫn, đảm bảo dân chủ, công khai và đúng luật.

Phát huy những kết quả đã đạt nhiệm kỳ 2019 – 2024, MTTQ thị xã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, chủ động đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường sự đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mở rộng không gian thị xã, xây dựng thành công thị xã văn hóa - du lịch và đô thị loại III, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh. Phấn đấu hàng năm 100% thôn bản, tổ dân phố tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. 85% thôn bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, 90% trở lên số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Vận động thu quỹ vì người nghèo cấp thị xã đạt 150 triệu đồng/năm trở lên; quỹ cấp xã, phường từ 10 triệu đồng/năm/xã, phường trở lên. Đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, đi đôi với phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Trên tinh thần trách nhiệm và đoàn kết, Đại hội đã hiệp thương bầu 49 thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Nghĩa Lộ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu các chức danh chủ chốt. Ông Lê Văn An tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Nghĩa Lộ lần thứ 5 nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 9 đại biểu.

219 lượt xem
CTV: Thùy Hương - Bảo Anh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h