Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Hội thảo bàn về giải pháp đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

28/05/2019 10:00:27 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sở Tư pháp vừa tổ chức Hội thảo bàn về giải pháp đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có hơn 50 đại biểu bao gồm đại diện lãnh đạo và cán bộ pháp chế các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân và Phòng Tư pháp các huyện: Yên Bình, Trấn Yên, Thành phố Yên Bái; đại diện Ủy ban nhân dân các phường: Đồng Tâm, Yên Thịnh, Minh Tân.

Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật là một hoạt động cơ bản của nhà nước, trong đó có chính quyền địa phương; là giai đoạn đầu tiên của cơ chế điều chỉnh pháp luật. Do đó, hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật là một quá trình tác động đến các quan hệ xã hội từ khi có sáng kiến của chủ thể ban hành đến giai đoạn khởi thảo, xây dựng, ban hành và áp dụng pháp luật trong thực tiễn.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội ban hành t năm 2015 cho đến nay, công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả nhất định. Các cấp chính quyền quan tâm hơn hoạt động xây dựng, ban hành văn bản; thường xuyên quán triệt việc tuân thủ quy trình xây dựng, ban hành văn bản. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh dần nắm được quy trình xây dựng văn bản theo quy định của Luật mới. Công tác thẩm định dự thảo văn bản tại cấp tỉnh được đề cao, nâng cao chất lượng và tính hiệu quả của văn bản đã được thẩm định. Hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản tiến hành thường xuyên, qua đó kịp thời kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý văn bản trái quy định của pháp luật, văn bản không còn phù hợp, văn bản hết hiệu lực thi hành. Như vậy, có thể thấy được công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tại Hội thảo đã có 05 tham luận từ các đại biểu tham dự, trong đó có những tham luận phản ánh khá đầy đủ, toàn diện về bức tranh toàn cảnh của công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác này, Hội thảo cũng ghi nhận các ý kiến phản ánh về những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở cơ sở như việc một số sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan còn lúng túng trong việc thực hiện quy trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định dự thảo chưa đầy đủ, thiếu một số văn bản như Tờ trình, Bản tổng hợp tham gia ý kiến…; đội ngũ công chức cấp huyện làm công tác tham mưu xây dựng, ban hành, rà soát và tự kiểm tra văn bản chủ yếu là kiêm nhiệm nên trình độ năng lực và kinh nghiệm còn hạn chế; một số văn bản quy phạm pháp luật cấp huyện được ban hành chưa đảm bảo về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản. Một vấn đề mà các đại biểu đưa ra, đặc biệt được quan tâm là kinh phí đối với cán bộ pháp chế trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật này.

Thông qua buổi Hội thảo đã giúp Sở Tư pháp nắm bắt được những thông tin đa chiều về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, là cơ sở để kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

166 lượt xem
CTV: Thu Hằng (Sở Tư pháp)

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h