Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Hướng tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III - năm 2019: Mù Cang Chải sẵn sàng cho Đại hội

06/06/2019 07:32:06 Xem cỡ chữ Google
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Yên Bái lần thứ III - năm 2019, cấp huyện, thị xã sẽ được hoàn thành trong tháng 6/2019. Huyện Mù Cang Chải là địa phương được tỉnh chọn làm đại hội điểm, tổ chức vào ngày 10/6/2019.

Tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tại Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Yên Bái lần thứ II - năm 2014.

Nhìn lại thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2014 - 2019 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải những năm qua, thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt: nhận thức, kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 

Nhân dân các dân tộc trong huyện luôn đoàn kết, thống nhất, tin tưởng vào sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, quản lý của Nhà nước. Kinh tế trong vùng đồng bào DTTS của huyện đang phát triển mạnh mẽ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ, du lịch. Việc triển khai kết hợp nhiều chính sách, chương trình, dự án đầu tư đã làm cho kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện rõ rệt. 

Từ năm 2014 đến 2019, huyện Mù Cang Chải đã xây dựng được 259 công trình xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng vốn đầu tư 575,780 tỷ đồng; mở mới được 254,2km đường giao thông, 100% đường từ huyện đến trung tâm xã được kiên cố hóa. 

Trong đó, các chương trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu từ nguồn vốn Chương trình 135 đã đầu tư gần 66 tỷ đồng, xây dựng 30 công trình; duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư, có tổng nguồn vốn trên 5 tỷ đồng, sửa chữa cải tạo 21 công trình. 

Các chính sách hỗ trợ giáo viên, học sinh, sinh viên; chính sách cho người có uy tín; chính sách hỗ trợ hộ nghèo… đã tạo cơ hội và điều kiện để đồng bào DTTS, nhất là hộ nghèo vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống. 

Cụ thể, Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 19,5 tỷ đồng, đầu tư cho các hộ đồng bào DTTS nghèo mua sắm máy cày, máy bừa, máy tuốt lúa, hỗ trợ mua giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc trừ sâu, vật tư phục vụ sản xuất. 

Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo theo Quyết định 102/QĐ-TTg, được đầu tư gần 19 tỷ, hỗ trợ cho 187.635 lượt khẩu nghèo; chính sách đào tạo nghề cho 2.275 lao động theo Quyết định 1956 với tổng vốn trên 4 tỷ đồng... 

Từ các chương trình, chính sách hỗ trợ, kinh tế huyện Mù Cang Chải những năm qua có bước phát triển mạnh, tổng diện tích cây lương thực có hạt đạt 11.360 ha, tăng 3.872 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 42.500 tấn, tăng 9.633 tấn; tổng đàn gia súc chính đạt 67.000 con, tăng 27,8%... 

Các chính sách hỗ trợ vốn vay theo Quyết định 32, 54 của Thủ tướng Chính phủ giúp gần 350 hộ trên địa bàn được vay vốn với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. 

Người dân sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả như mô hình sản xuất lúa 2 vụ của gia đình ông Vàng A Su, xã Khao Mang, ông Giàng A Sấu ở xã Lao Chải; mô hình trồng lúa mỳ, cải dầu tại các xã Nậm Khắt, Púng Luông, La Pán Tẩn, Dế Xu Phình và Chế Cu Nha đã bước đầu làm thay đổi tập quán, tư duy sản xuất của người dân... 

 

Đến nay, 90% hộ dân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 70%; 14/14 xã, thị trấn có điện lưới quốc gia; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tăng lên 36,5%; tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm còn 51,66%, giảm 4,89% so với năm 2014, trung bình hàng năm giảm từ 6,5% - 7,6%. 

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo của huyện tiếp tục được củng cố kiện toàn, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên. Theo đó, tỷ lệ trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt trên 99%; học sinh tiểu học hoàn thành cấp học đạt trên 98%; học sinh THCS hoàn thành cấp học đạt 91%; học sinh THPT hoàn thành cấp học đạt 88%. Hệ thống chính trị trong cộng đồng các dân tộc được tăng cường và củng cố. Tình hình chính trị, trật tự xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng được giữ vững. 

Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho đại hội điểm Đại hội đại biểu các DTTS huyện Mù Cang Chải lần thứ III - năm 2019 đã cơ bản được hoàn tất. Tại Đại hội này, huyện Mù Cang chải đưa ra một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024. 

Mục tiêu cụ thể phấn đấu: giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt từ 682 tỷ đồng trở lên; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 46.000 tấn; tổng đàn gia súc chính đạt hơn 80.500 con; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt từ 150 tỷ đồng trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình hàng năm là 8%; 14/14 xã đạt chuẩn y tế quốc gia; dân số tham gia bảo hiểm y tế hàng năm đạt 99%... 

Đại hội kỳ này nhằm đánh giá kết quả chính sách dân tộc, công tác dân tộc và công tác vận động đồng bào DTTS, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến. Thành công của đại hội điểm sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh tổ chức thành công đại hội đại biểu các DTTS các huyện, thị, hoàn thành trong tháng 6/2019.

 

235 lượt xem
Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h