Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Văn Yên: Không có hồ sơ quá hạn trong giải quyết TTHC tại bộ phận Phục vụ hành chính công

11/06/2019 17:19:51 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Từ ngày 1/4/2019 đến ngày 31/5/2019, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã của huyện Văn Yên đã tiếp nhận vào hệ thống phần mềm 8.573 hồ sơ (trong đó cấp huyện 1.791 hồ sơ, cấp xã 5.782 hồ sơ).

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Châu Quế Hạ (huyện Văn Yên).

Đã xử lý trả kết quả trước hạn và đúng hạn 7.967 hồ sơ, tỷ lệ trước hạn đạt 92,9%. Số hồ sơ đang xử lý còn hạn là 244 hồ sơ; số hồ sơ bị trả lại không đủ điều kiện giải quyết là 301 hồ sơ; không có hồ sơ bị trễ hạn.

Cùng với đó, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, xã đã thực hiện nghiêm túc việc công khai đầy đủ các khoản phí, lệ phí đối với TTHC có quy định thu thực hiện thu đúng, thu đủ theo quy định. Tính đến thời điểm báo cáo đã thu được trên 97 triệu đồng tiền phí và lệ phí.

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Phục vụ hành chính công thực hiện tốt quy chế tổ chức và hoạt động, nội quy làm việc; thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết TTHC; đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo đúng thời gian quy định.

Trong thời gian tới, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã của huyện Văn Yên tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết từng TTHC để cập nhật kịp thời trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đảm bảo tính công khai, minh bạch cho các tổ chức, cá nhân tra cứu, tiếp cận; đảm bảo tính chính xác trong từng TTHC đảm bảo nhanh gọn, chính xác, đúng quy định; phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC tại địa phương.

282 lượt xem
Thanh Thủy

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h