Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> An ninh - Quốc phòng

Trấn Yên tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 4 xã

11/07/2019 09:19:46 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Trấn Yên vừa chỉ đạo 4 xã Hồng Ca, Lương Thịnh, Kiên Thành và Nga Quán tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ.

Theo đó, các xã đã diễn tập qua 2 giai đoạn, gồm 5 vấn đề huấn luyện, đó là: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, an ninh; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Các thành phần tham gia diễn tập đã thực hiện nghiêm các quy định, kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ của Ban Chỉ đạo diễn tập huyện. Ở các giai đoạn cũng như từng vấn đề huấn luyện, Đảng ủy, HĐND, UBND từng xã đã bám sát nhiệm vụ tác chiến của địa phương. Đồng thời đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành một cách đồng bộ và phù hợp với tình hình thực tế. Chính quyền các cấp đã bám sát vào nghị quyết lãnh đạo của Đảng để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ khi chuyển xã vào các tình trạng khẩn cấp về quốc phòng - an ninh và tình trạng chiến tranh. Kết thúc diễn tập, 4 xã được công nhận đạt loại giỏi.

Thông qua diễn tập, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong giải quyết những tình huống phức tạp về an ninh, quốc phòng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, kịp thời bổ sung kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, chiến đấu phòng thủ, nâng cao nhận thức về quốc phòng, an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương.

144 lượt xem
CTV: Thanh Hùng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h