Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Chính trị

Trấn Yên: Huy động tổng lực thực hiện Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy

23/07/2019 07:41:53 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thực hiện Chương trình hành động số 144 ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái, Huyện ủy Trấn Yên đã ban hành Kế hoạch số 130 ngày 13/3/2019. Cùng với việc xây dựng, quán triệt và triển khai thực hiện chương trình, Huyện ủy Trấn Yên đã cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trong Chương trình hành động số 144 vào điều kiện của địa phương, tích hợp các chỉ tiêu phấn đấu được giao và các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đảng bộ huyện theo hướng đồng bộ, cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Hệ thống kênh mương thủy lợi ở xã Quy Mông được kiên cố hóa

Với tỷ lệ trên 95% dân số trên địa bàn là người dân tộc thiểu số, trong những năm qua, tranh thủ nguồn đầu tư của Nhà nước theo các chính sách, dự án hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nguồn nội lực trong nhân dân, xã Kiên Thành đã tập trung đầu tư hạ tầng cơ sở theo hướng chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó, từ các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, Kiên Thành đã hình thành được 2 vùng sản xuất tập trung theo chuỗi liên kết mang lại giá trị kinh tế cao, đó là vùng tre Bát Độ hơn 1.000 ha, vùng quế trên 3.400ha, từ 2 loại cây trồng này đã cho thu trên 70 tỷ đồng/năm, góp phần để Kiên Thành phấn đấu hạ tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống dưới 8%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng. Đây sẽ là điều kiện quan trọng để Kiên Thành hoàn thành chương trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2019.

Để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo đã đề ra nhằm thực hiện đạt theo Chương trình hành động 144, huyện giao chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo chi tiết cho từng xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể huyện; đến nay 100% các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch, lập danh sách dự kiến hộ nghèo, thoát nghèo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, phối hợp với các ngành của tỉnh, tổ chức đoàn thể giúp đỡ các hộ dự kiến thoát nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống sinh hoạt để thoát nghèo bền vững. Đến hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Trấn Yên giảm còn 9,3% (với 2.247 hộ), phấn đấu năm 2019 tỷ lệ giảm nghèo giảm 4,3%, 1.039 hộ thoát nghèo. Trong 6 tháng đầu năm, đã có 177 hộ nghèo, 137 hộ cận nghèo được vay vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng đồng; huyện cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức được 5 lớp đào tạo nghề cho 150 lao động thuộc diện nghèo tham gia. Bố trí vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng các thôn đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí 8,56 tỷ đồng.

Trong thời gian qua, huyện Trấn Yên đã tập trung hướng dẫn nhân dân đầu tư thâm canh, tăng năng suất, sản lượng, phát triển các sản phẩm chủ lực của huyện như: Dâu tằm, chè, cây ăn quả có múi, tre măng Bát Độ, quế, lương thực có hạt, tổng đàn gia súc chính, phát triển vật nuôi thế mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng lương thực có hạt đạt 15.875 tấn, sản lượng chè 4.353 tấn, trồng mới 26 ha cây dược liệu; trồng mới 364 ha tre Bát Độ; 820 ha quế. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển trồng dâu, nuôi tằm: Trồng mới 88,4 ha dâu và thực hiện hỗ trợ xây dựng mới nhà nuôi tằm con, nhà nuôi tằm lớn, hỗ trợ 179 bộ né gỗ ô vuông. Hỗ trợ chứng nhận sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn đối với 5 sản phẩm: Gà Minh Dư, rau an toàn, chè Bát Tiên, quả có múi và quế; xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm tre măng Bát Độ Yên Bái; triển khai thực hiện 4 dự án liên kết theo chuỗi giá trị.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, huyện Trấn Yên có 16/21 xã đạt chuẩn NTM, bằng 76% tổng số xã. Hiện nay, huyện đang tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định xã Hòa Cuông đạt chuẩn NTM trong tháng 8/2019; chỉ đạo xã Lương Thịnh, Việt Hồng hoàn thành các tiêu chí đề nghị thẩm định đạt chuẩn NTM trong Quý III/2019; xã Kiên Thành hoàn thành tiêu chí trong Quý IV/2019; xã Hồng Ca cơ bản hoàn thành các tiêu chí trong năm 2019; nghiên cứu, lựa chọn bổ sung 1 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu đạt 6/9 tiêu chí nông thôn mới cấp huyện, cơ bản hoàn thành các tiêu chí trong năm 2019, đăng ký “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2020.

Nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái, 6 tháng đầu năm 2019, huyện ủy Trấn Yên đã chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở, các cơ quan đơn vị, địa phương triển khai thực hiện 36 chỉ tiêu cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra. Có 21/29 chỉ tiêu đủ điều kiện đánh giá đạt trên 50% kế hoạch, trong đó có 6 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch gồm: tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch 97%; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 78%; 84,6% hộ dân cư nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,5%; xây dựng vùng quế an toàn theo hướng hữu cơ 6.000 ha trong đó có 1.567 ha đạt tiêu chuẩn quốc tế; thành lập mới 10 hợp tác xã. Ngoài ra có 15 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch. Còn lại 8 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch; 7 chỉ tiêu đang triển khai thực hiện.

Trong thời gian tới, huyện Trấn Yên phấn đấu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động 144 của Tỉnh uỷ Yên Bái, tăng cường quán triệt trong đội ngũ lãnh đạo chủ chốt các cấp từ huyện tới cơ sở, xác định được lợi thế và hạn chế của từng vùng, từng địa bàn để phân bổ chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hợp lý. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng kịch bản điều hành chi tiết để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân phụ trách các tiêu chí, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về tiến độ, chất lượng các tiêu chí được phân công phụ trách; định kỳ hàng tháng Ban Thường vụ thảo luận, đánh giá tiến độ thực hiện và bàn các nhiệm vụ giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Với việc xác định rõ ràng và cụ thể về các tiềm năng thế mạnh của từng địa phương trong huyện, huy động tổng lực để thực hiện Chương trình hành động 144 của tỉnh, huyện Trấn Yên đã và đang là một trong những địa phương thực hiện chương trình hiệu quả, đúng tiến độ và hứa hẹn sẽ hoàn thành thắng lợi 29/29 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh năm 2019 đã đề ra.

292 lượt xem
CTV: Nguyễn Thư - Thanh Tiến

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h