Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> An ninh - Quốc phòng

Ban CHQS huyện Trấn Yên phát động đợt thi đua 75 ngày hành động sáng tạo quyết thắng

09/10/2019 07:23:58 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên vừa tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua

Trong đợt thi đua này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đi sâu vào việc tuyên truyền, giáo dục về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong toàn quân. Làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Tập trung hoàn thành kế hoạch, chương trình huấn luyện năm 2019 cho các đối tượng; Phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương trong mọi hoạt động; Tích cực tham gia hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội. Phấn đấu mỗi Ban CHQS, mỗi đầu mối tự vệ có ít nhất 1 công trình hoặc 1 sáng kiến, giải pháp công tác mới, hiệu quả. Đợt thi đua được thực hiện từ ngày 09/10 - 22/12/2019./.

255 lượt xem
CTV: Thanh Hùng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h