Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> An ninh - Quốc phòng

Đảng ủy quân sự huyện Văn Yên: Nhiều giải pháp đột phá thực hiện hiệu quả Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020

24/03/2020 07:26:55 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, thực hiện chủ trương xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện Văn Yên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Đảng ủy quân sự huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn và năng lực công tác đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Diễn tập KVPT huyện năm 2019

Trung tá Tạ Ngọc Quỳnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên cho biết: “Đảng ủy quân sự huyện đã thường xuyên kiện toàn cấp ủy các cấp đủ số lượng, nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, đề cao tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; đồng thời, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc; chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và thực hiện cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; các chi bộ trực thuộc, cá nhân từng đảng viên xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung học tập phù hợp với nhiệm vụ và đăng ký thực hiện các nội dung đột phá gắn với xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện. Tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các khâu đột phá về "huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu", đột phá “tạo chuyển biến vững chắc về kỷ luật”, đột phá về “tổ chức biên chế và cải cách hành chính” xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; chủ động xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống kế hoạch, quyết tâm chiến đấu phòng thủ; kế hoạch ứng phó thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và tổ chức luyện tập thuần thục theo các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện khi có tình huống xay ra. Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, phương pháp cho đội ngũ cán bộ trực tiếp đảm nhiệm công tác huấn luyện; thường xuyên có sự đổi mới sáng tạo, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát với từng đối tượng, yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, với kết quả kiểm tra huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% đạt khá, giỏi. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh rộng khắp theo đúng Luật DQTV, có số lượng hợp lý, chất lượng không ngừng được nâng lên; tỉ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt trên 19%; lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ, sắp xếp vào các đơn vị đạt 98% với tỉ lệ đảng viên đạt gần 14%”; Đồng thời, phát huy vai trò lãnh đạo trong xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện chức trách và nền nếp, chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng công tác; quán triệt, thực hiện nghiêm túc quyết định về tổ chức biên chế, cải cách hành chính và bảo đảm an toàn các hoạt động của lực lượng vũ trang huyện”.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy quân sự huyện đã phối hợp làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong quy hoạch, quản lý và sử dụng đất quốc phòng; lãnh đạo duy trì nghiêm lư­ợng dự trữ vật chất hậu cần sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ của LLVT huyện; bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội; xây dựng bếp nuôi quân giỏi, đơn vị quản lý quân nhu tốt; thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, không để dịch bệnh xảy ra, bảo đảm quân số khỏe đạt trên 99%; phối hợp thực hiện tốt công tác khám tuyển công dân nhập ngũ và tuyển sinh quân sự hàng năm. Đẩy mạnh tăng gia, lao động sản xuất nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Chỉ đạo thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; bảo đảm đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các hoạt động của lực lượng vũ trang huyện; đồng thời, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, đăng ký, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị theo đúng quy định. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng tham mưu triển khai, thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội cho các đối tượng. Lực lượng vũ trang huyện tích cực tham gia thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện; gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo xây dựng các mô hình điểm để nhân rộng và nòng cốt trong tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương; phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý có hiệu quả các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội.

Ông Luyện Hữu Chung - Bí thư Huyện ủy Văn Yên, khẳng định: “Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) huyện và “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn dân về công tác quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt công tác tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu, gắn tuyển quân với tạo nguồn cán bộ địa phương và nguồn quân nhân dự bị; tham mưu, chỉ đạo tổ chức diễn tập các cấp đạt kết quả tốt, đặc biệt là làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc diễn tập KVPT huyện năm 2019 đạt kết quả xuất sắc. Đặc biệt khi có tình huống xảy ra đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai bảo đảm sát với tình hình thực tế và phối hợp với các lực lượng làm nòng cốt, xung kích tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn, giúp đỡ nhân dân ổn định đời sống. Ban Thường vụ Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nỗ lực đó đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện, xây dựng quê hương Văn Yên ngày càng giầu đẹp”.

Bằng nhiều chủ trương, giải pháp đột phá Đảng ủy quân sự huyện Văn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc được cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ tư lệnh Quân khu 2 và UBND tỉnh Yên Bái khen thưởng. Đây là cơ sở để Đảng ủy quân sự huyện tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền QPTD vững mạnh, xây dựng KVPT huyện ngày càng vững chắc; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng huyện Văn Yên mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh.

135 lượt xem
CTV: Thanh Năm

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h