Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Mù Cang Chải hoàn thành trên 98,57% kế hoạch hỗ trợ các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng do dịch covid-19

22/05/2020 13:30:23 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Qua đánh giá cho thấy, UBND huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác chỉ đạo, chi trả cho 3 nhóm đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các xã, thị trấn đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đủ định mức theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải kiểm tra công tác chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19.

Tính đến thời điểm ngày 20/5/2020, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã chi trả 32.187.750.000 đồng cho 41.762 đối tượng đạt trên 98,57% kế hoạch. Trong đó, các đối tượng người có công với cách mạng được nhận 4,5 triệu đồng đạt 100% kế hoạch; 1.151 đối tượng bảo trợ xã hội được chi trả 1,727 tỷ đồng; 24.472 đối tượng thuộc hộ nghèo được chi trả trên 18,354 tỷ đồng và 16.136 đối tượng thuộc hộ cận nghèo được chi trả trên 12 tỷ đồng.

Số đối tượng còn lại chưa chi được hoặc lý do khác là 580 đi tượng với s kinh phí 468 triệu đồng. Nguyên nhân là do một số đối tượng đang vắng mặt khỏi địa phương và một số đi tượng do sai lệch thông tin đang kiểm tra đối chiếu lại danh sách chi trả.

Việc chi trả kinh phí h trợ được triển khai kịp thời đã góp phần h trợ các nhóm đối tượng trên địa bàn huyện khắc phục khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống, tạo tâm lý phấn khởi và tin tưởng trong người dân trên địa bàn huyện.

102 lượt xem
Thanh Thủy

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h