Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Kinh tế

Thành phố Yên Bái: Triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2017

20/03/2017 10:10:11 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Vừa qua, thành phố Yên Bái tổ chức tổng kết công tác tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 và triển khai kế hoạch thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Các cá nhân nhận giấy khen của Cục trưởng cục thống kê Yên Bái

Thành phố Yên Bái triển khai công tác tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 đảm bảo các bước theo quy định. Báo cáo kết quả tồng điều tra hoàn thành trong tháng 10 năm 2016, có số liệu so sánh với cùng kỳ năm 2011 và năm 2016. Tổng số hộ được điều tra có 8.284 hộ, chiếm 27,9% trong tổng số hộ trên địa bàn thành phố, với 27.559 nhân khẩu, chiếm 27,4% trong tổng số dân trên địa bàn. Qua tổng điều tra cho thấy, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Yên Bái đề ra các chủ trương, chương trình phù hợp với điều kiện thực tế vùng nông thôn trên địa bàn nhằm thúc đẩy sản xuất. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, nâng lên một bước rõ rệt so với năm 2011 như số lượng xe máy tăng 36,2%, xe ô tô tăng 84,3%, số hộ sử dụng điều hòa nhiệt độ tăng 10,8 lần. Số lượng máy tính kết nối internet tăng 4,2 lần. Số cán bộ chủ chốt bao gồm: bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch UBND của 8 xã thời điểm điều tra là 32 người. Trong đó có 4 cán bộ là nữ, bằng 100% so với năm 2011, riêng năm 2006 không có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ ở các xã. Về giáo dục phổ thông, 100% cán bộ tốt nghiệp trung học phổ thông, năm 2011 số cán bộ tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ chiếm 89,3%. Về trình độ chuyên môn kỹ thuật có 29 cán bộ trình độ đại học, chiếm 90,6%, 3 cán bộ trình độ trung cấp, chiếm 9,4%. Năm 2011, số cán bộ có trình độ đại học chỉ chiếm 46,4%. Về lý luận chính trị có 3 cán bộ trình độ cao cấp, cử nhân, bằng 9,4%. 29 cán bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị, chiếm 90,6%.

Đối với cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 nhằm thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp. Quá trình thực hiện tiến hành điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu. Thành phố Yên Bái đã tiến hành thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra cấp thành phố và cấp xã, phường. Đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ rà soát, lập bảng kê các đơn vị điều tra cho ban chỉ đạo các xã, phường. Qua trình điều tra, phúc tra hoàn thành trước ngày 6/8/2017. Tổ thường trực giúp việc ban chỉ đạo thành phố kiểm tra, soát xét các loại phiếu điều tra, tổng hợp nhanh các chỉ tiêu chủ yếu của tổng điều tra trên địa bàn thành phố xong trước ngày 15/8/2017. Tiếp đó, tiến hành bàn giao phiếu điều tra, biểu tổng hợp nhanh và các tài liệu có liên quan cho ban chỉ đạo tỉnh Yên Bái.

Trong quá trình thực hiện tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, thành phố Yên Bái có 2 tập thể và 3 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen. Cục trưởng Cục thống kê Yên Bái tặng giấy khen cho 3 tập thể và 15 cá nhân.                

CTV: Thanh Nghị

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h