Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Kinh tế

Thị xã Nghĩa Lộ cơ bản thu hoạch xong diện tích lúa mùa 2020

15/09/2020 14:06:51 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Theo số liệu báo cáo của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ, tính đến nay, nông dân thị xã Nghĩa Lộ đã cơ bản thu hoạch xong hơn 2.000 ha diện tích lúa mùa năm 2020. Một số xã, phường có tiến độ thu hoạch xong sớm như: Phường Cầu Thia, xã Hạnh Sơn, xã Thanh Lương, xã Nghĩa An…

Sau khi thu hoạch xong vụ mùa, nông dân thị xã Nghĩa Lộ tiến hành trồng cây vụ đông

Vụ mùa năm nay được đánh giá sản xuất trong điều kiện không mấy thuận lợi, nắng nóng kéo dài, nhưng nhờ chủ động về nguồn giống, sự chỉ đạo quyết liệt về thời vụ, vùng sản xuất lúa hàng hóa nên năng suất và sản lượng vẫn đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra… Ngoài ra, vụ này thị xã Nghĩa Lộ còn mạnh dạn áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất như: Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm lúa thương phẩm chất lượng cao Séng Cù, Hương Chiêm, J02, LY2099… hơn 294 ha tại các xã; mô hình liên kết sản xuất giống lúa Séng Cù theo phương thức hữu cơ tại xã Thanh Lương…

Hiện, cùng với việc chỉ đạo người dân tích cực ra đồng thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa, cơ quan chuyên môn cũng hướng dẫn người dân làm đất, sản xuất bầu ngô, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho sản xuất vụ đông xuân 2020 - 2021. Nhờ đó, đến thời điểm này toàn thị xã, nông dân đã đăng ký và mua hơn 13 nghìn kg giống ngô; dự ước khoảng 654 ha; đưa bầu ngô ra ruộng được gần 400 ha, trong đó ngô tẻ hơn 330 ha; ngô nếp hơn 50 ha. Rau màu các loại trên 20 ha.

Vụ này thị xã Nghĩa Lộ đề ra mục tiêu sản xuất 1.770 ha, trong đó diện tích cây ngô 1.470 ha, năng suất phấn đấu đạt 32 tạ/ha, sản lượng đạt 4.726 tấn; diện tích rau màu đạt từ 300 ha trở lên. Với những gì đã và đang thực hiện, tin tưởng rằng vụ đông 2020 - 2021 thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục đạt thắng lợi trên cả 3 mặt năng suất, sản lượng và diện tích đã đề ra./.

101 lượt xem
CTV: Thùy Hương - Xuân Thắng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h