Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Năm 2017 Lục Yên phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới

21/04/2017 10:59:45 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT- Năm 2017 Lục Yên phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã nông thôn mới của huyện lên 03 xã. Đó là mục tiêu của huyện Lục Yên đặt ra trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Tuổi trẻ huyện Lục Yên trong xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2017 huyện Lục Yên tập trung vào việc nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa và mục tiêu xây dựng nông thôn mới, về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Cũng như nhiều địa phương khác trong toàn tỉnh, khi triển khai xây dựng nông thôn mới, huyện Lục Yên cũng thực hiện theo Quyết định số 1980/QĐ-TTG ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đối với các tiêu chí đã đạt chuẩn giai đoạn 2010-2015 sẽ được đánh giá lại theo các tiêu chí đạt chuẩn tại Quyết định số 1980/QĐ-TTG.

Về một số tiêu chí quan trọng như tiêu chí thu nhập, huyện sẽ tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả các vùng sản xuất chuyên canh tập trung như: vùng lúa hàng hóa, vùng cây ăn quả có múi, vùng trồng tre Bát Độ, …tiếp tục khuyến khích xây dựng các cơ sở chăn nuôi tập trung, nhất là các cơ sở chăn nuôi trâu, bò và chăn nuôi lợn thịt; cải tiến quy trình canh tác, cơ giới hóa để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Tiêu chí 13: về tổ chức sản xuất huyện Lục Yên sẽ duy trì các hợp tác xã hoạt động có hiệu quả tại 4 xã là Liễu Đô, Yên Thắng, Tân Lĩnh và Trung Tâm. Phấn đấu có thêm 4 xã hoàn thành tiêu chí này.

Đặc biệt, trong năm 2017 Lục Yên phấn đấu có 5 xã hoàn thành tiêu chí hộ nghèo bao gồm: Vĩnh Lạc, Liễu Đô, Minh Xuân, Yên Thắng, Trúc Lai

Thanh Thủy

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h