Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Kinh tế

Đổi tên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái

03/07/2018 13:25:42 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định đổi tên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thành Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

ảnh minh họa

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng hoạt động theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái đảm bảo theo hướng dẫn chung của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1340 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h