Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Sẵn sàng cho Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020

13/05/2015 13:54:45 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT – Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Bộ Thông tin và Truyền thông, của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông luôn quan tâm đến công tác xây dựng phát triển đảng

Chi bộ sở Thông tin và Truyền thông hiện có 36 đảng viên (32 đảng viên chính thức, 4 đảng viên dự bị), sinh hoạt tại 5 Tổ đảng. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ, cơ quan luôn quan tâm tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng. Trong đó, tập trung tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, truyền thống dân tộc cho đảng viên, quần chúng, đã tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, kết luận của cấp trên. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã xây dựng và triển khai 02 Nghị quyết chuyên đề về thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở và tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đảng viên, quần chúng được Chi bộ quan tâm thực hiện gắn với công tác quy hoạch cán bộ. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với Đảng và sự lãnh đạo của Chi bộ.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo củng cố. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã kiện toàn và bổ sung 02 ủy viên Ban chấp hành, thành lập mới 01 Tổ đảng, kết nạp 21 đảng viên. Chế độ sinh hoạt Chi bộ được thực hiện nghiêm túc, được Tỉnh ủy khen thưởng về thực hiện tốt Đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt cấp ủy giai đoạn 2012 – 2015. Trong 5 năm chi bộ luôn trong sạch vững mạnh, trong đó có 2 năm liên tục (2013, 2014) được công nhận Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Chi bộ đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện có hiệu quả Đề án cải cách chế độ công chức công vụ tại sở. Chi bộ đã lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế của sở; giảm 02 phòng, 07 biên chế của sở và thành lập mới 01 Trung tâm Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Cũng trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Chi bộ đã nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định, nghị quyết của cấp trên về tăng cường đổi mới công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Việc tổ chức “Dân vận chính quyền” và xây dựng mô hình “Dân vận khéo” đã được Chi bộ thường xuyên quan tâm và triển khai thực hiện.

Chi bộ đã triển khai đầy đủ, nghiêm túc, đúng thời gian quy định Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) theo chỉ đạo của cấp trên. Trong tổ chức thực hiện có sự vận dụng linh hoạt, đã có cách làm sáng tạo trong việc tự kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

Cùng với đó, Chi bộ đã chủ động đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Trong đó, Chi bộ đã đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên, thành nền nếp trong sinh hoạt, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung các chuyên đề hàng năm và 45 năm thực hiện di chúc của Bác, qua đó đã làm tốt công tác thi đua – khen thưởng tại cơ quan, được cấp trên tuyên dương khen thưởng, được tham gia các đoàn báo công dâng Bác. 

Chi bộ đã lãnh đạo chính quyền và tổ chức đoàn thể chính trị phát huy được tính chủ động sáng tạo và có hiệu quả thiết thực. Hàng năm, Chi đoàn và Công đoàn sở đều đạt danh hiệu vững mạnh. Lãnh đạo công tác thi đua đạt kết quả tốt.

Nhiệm kỳ qua, chi bộ đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn, thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tham mưu cho tỉnh trên các lĩnh vực: Báo chí xuất bản, Bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và được ban hành 11 văn bản quy phạm pháp luật; triển khai thực hiện 04 quy hoạch; tham mưu xây dựng 09 dự án lĩnh vực phát thanh – truyền hình, công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, Sở đã triển khai có hiệu quả Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại trên địa bàn. Duy trì định kỳ Hội nghị giao ban báo chí hàng quý. Năm 2015, tỷ lệ dân số được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam và xem Đài truyền hình Việt Nam ước đạt 95%; Sản lượng phát hành báo chí ước đạt 6,5 triệu tờ, cuốn; Tỷ lệ phủ sóng truyền hình địa phương ước đạt 100%; Tỷ lệ phủ sóng phát thanh địa phương ước đạt 87%; Tỷ lệ dân số được nghe, xem Phát thanh -Truyền hình Yên Bái ước đạt 72%; Số bản sách bình quân/đầu người/năm ước đạt 3 bản/người/năm. 

Cổng thông tin điện tử đã duy trì tốt hoạt động cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hàng năm, thực hiện có hiệu quả các cuộc đối thoại trực tuyến và giải đáp chính sách trên Cổng. Hiện nay, Cổng thông tin điện tử tỉnh cung cấp tổng số 2.512 thủ tục hành chính, 06 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, Sở ban hành trên 40 văn bản hướng dẫn, đôn đốc và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bưu chính, chuyển phát, viễn thông, tần số vô tuyến điện; tổ chức trên 03 đợt kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ. Hàng năm, Sở xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai hưởng ứng Cuộc thi viết thư quốc tế UPU; làm tốt công tác thường trực chỉ huy bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Duy trì định kỳ Hội nghị giao ban các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Đến năm 2015, mật độ thuê bao điện thoại ước đạt 70,2 thuê bao/100 dân; Mật độ thuê bao internet ước đạt 21,8 thuê bao/100 dân; Số xã có báo đến trong ngày ước đạt 154 xã.

Lĩnh vực công nghệ thông tin, nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã chỉ đạo tăng cường phát triển hạ tầng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm cải cách thủ tục hành chính; Tích cực thẩm định, triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện quy định đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh;Triển khai sử dụng các phần mềm phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành vào công tác chuyên môn; Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Yên Bái.

Đến năm 2015, tỷ lệ cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện sử dụng thư điện tử công vụ ước đạt 45% ; Tỷ lệ cán bộ, công chức biết sử dụng máy vi tính ước đạt 95%; Triển khai phần mềm Quản lý điều hành tác nghiệp cho 26 cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ triển khai sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng ước đạt 80%, Văn phòng UBND cấp huyện ước đạt 75%. Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo được chi bộ quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả.

Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất cao và những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010- 2015, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của chi bộ; nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên; xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn và phù hợp với vị trí việc làm; thực hiện tốt công tác dân chủ cơ sở, công tác cải cách hành chính, công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh và bền vững.

Trong đó Chi bộ sẽ tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau:

1. Hàng năm, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ do Tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông giao; 100% chỉ tiêu lĩnh vực thông tin và truyền thông đạt kế hoạch đề ra.

2. Phấn đấu 100% đảng viên, công  chức, viên chức được học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3. Hàng năm, Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

4. Hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

5. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ kết nạp 06 đảng viên trở lên. 100% đảng viên được kết nạp đủ điều kiện chuyển Đảng chính thức.

6. Hàng năm, 100% đảng viên, công chức, viên chức xây dựng phấn đấu, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

7. Hàng năm, có trên 90% cán bộ, công chức, viên chức đạt “lao động tiên tiến”, trong đó có 15% đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” các cấp.

8. Đến năm 2020, 100% đảng viên trong diện quy hoạch đảm bảo trình độ lý luận chính trị theo quy định. 50% đảng viên đạt trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 100% đảng viên đạt trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên.

9. Hàng năm, thực hiện ít nhất 01 cuộc kiểm tra. Phấn đấu cả nhiệm kỳ 100% đảng viên được kiểm tra, giám sát.

10. Hàng năm, tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

267 lượt xem
Hà Ngọc Văn - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h