Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” tỉnh Yên Bái

10/08/2018 10:20:17 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1472 về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” tỉnh Yên Bái.

Theo Quyết định, Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” tỉnh Yên Bái gồm 16 thành viên. Do ông Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh làm Trưởng ban. Tổ thư ký giúp việc cho Ban chỉ đạo gồm 5 thành viên.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan liên quan, các địa phương hàng năm xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Đề án. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, địa phương thực hiện Đề án; tổ chức sơ kết, tổng kết, thực hiện chế độ báo cáo định theo quy định.

364 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h