Sign In
Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông kỳ thi THPT Quốc gia và kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017

18/05/2017

CTTĐT- Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong kỳ thi THPT Quốc gia và kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017 trên địa bàn tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2021

17/05/2017

CTTĐT - Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, hướng mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở; tuyên truyền kịp thời, thường xuyên nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Yên Bái đã ban hành Nghị quyết số 16/2017 thông qua Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2021.

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 20 ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án phát triển Giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020

17/05/2017

CTTĐT - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII vừa ban hành Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án phát triển Giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020.

Ban hành Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Thông tư số 23 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về, an ninh, trật tự”

17/05/2017

CTTĐT - Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vừa ban hành Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Thông tư số 23 ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về, an ninh, trật tự”.

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông kỳ thi THPT Quốc gia và kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017

17/05/2017

CTTĐT - Thực hiện Công văn số 147 ngày 21/4/2017 của Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (diễn ra từ ngày 22/6/2017 đến ngày 26/6/2017), Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái vừa có văn bản yêu cầu các ngành thành viên, cơ quan đơn vị liên quan triển khai, thực hiện một số nội dung nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng chế độ, đúng đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ

16/05/2017

CTTĐT - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng chế độ, đúng đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h