Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chính sách thực hiện nông thôn mới >> Kinh tế

Yên Bái phấn đấu có 5 xã được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu

17/12/2019 10:42:11 Xem cỡ chữ Google
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tạo nên những chuyển biến, diện mạo mới tại nhiều vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2020 có 5 xã được công nhận xã NTM kiểu mẫu.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tạo nên những chuyển biến, diện mạo mới tại nhiều vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu có 5 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu gồm: xã Việt Thành (huyện Trấn Yên); xã Vĩnh Lạc (huyện Lục Yên); xã Đại Phác (huyện Văn Yên); xã Thượng Bằng La (huyện Văn Chấn); xã Đại Minh (huyện Yên Bình). Trong đó, các xã đạt NTM kiểu mẫu theo Quyết định 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải đạt 4 nhóm tiêu chí, trong đó nhóm tiêu chí số 01 về sản xuất - thu nhập - hộ nghèo được coi là khó thực hiện nhất, đặc biệt là tiêu chí "không có hộ nghèo”. 

Trên cơ sở đó, các xã khuyến khích xây dựng phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả, phát triển các tổ dịch vụ, tổ hợp tác sản xuất…; tạo điều kiện để nhân dân, nhất là các hộ nghèo được tiếp cận vay vốn để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Các cấp, các ngành cũng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. 

Năm 2019, huyện Trấn Yên quyết tâm xây dựng xã Việt Thành đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.Huyện đã chỉ đạo xã Việt Thành tổ chức thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao; xây dựng Đề án xã Việt Thành đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, trong đó tập trung các biện pháp để hoàn thành các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Đối với tiêu chí không có hộ nghèo (trừ đối tượng bảo trợ xã hội), huyện chú trọng công tác an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội; phân công các tổ chức đoàn thể cấp huyện, xã giúp đỡ hỗ trợ các hộ nghèo.

Với những giải pháp cụ thể cùng sự hỗ trợ tích cực của chính quyền các cấp và các ngành, đoàn thể về vốn cũng như khoa học, kỹ thuật, công tác phát triển kinh tế ở các xã nằm trong lộ trình xây dựng NTM kiểu mẫu đã có nhiều chuyển biến, đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên.

Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và vai trò các tổ chức đoàn thể các cấp đến cơ sở đối với công tác giảm nghèo; thông tin đầy đủ về thị trường lao động, phối hợp với các doanh nghiệp, công ty tư vấn xuất khẩu lao động để tạo nhiều việc làm, thu nhập cao cho lao động; tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân; thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến sâu các sản phẩm nông sản, nhằm đảm bảo đầu ra sản phẩm ngay tại địa phương; khuyến khích, động viên các hộ mạnh dạn tham gia các mô hình phát triển kinh tế xã hội phù hợp tại địa phương. 

419 lượt xem
Ban Biên tập