Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Công nhận huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới

20/01/2020 08:46:59 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tại Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 8/1/2020, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

100% số xã của huyện Trấn Yên đạt nông thôn mới.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định. UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo huyện Trấn Yên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Đến hết tháng 10/2019, Trấn Yên đã có 100% số xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM trên địa bàn huyện đạt trên 7.300 tỷ đồng, trong đó nhân dân các dân tộc trong huyện đóng góp đạt trên 740 tỷ đồng, chiếm 10,1%...

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Trấn Yên đã có bước đột phá rõ nét trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa và sản phẩm chủ lực có giá trị như: vùng tre măng Bát độ gần 3.400 ha, vùng quế trên 15.000 ha, chè chất lượng cao 200 ha, vùng trồng dâu trên 500 ha, vùng trồng cây ăn quả có múi trên 700 ha, 592 cơ sở chăn nuôi hàng hóa. Huyện cũng đã tạo ra một số sản phẩm nông sản với khối lượng lớn và có giá trị hàng hóa cao như: sản phẩm măng Bát độ, kén tằm, quế, chè Bát Tiên... mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 35,4 triệu đồng/năm (tăng 10 triệu đồng so với năm 2015); tỷ lệ hộ nghèo còn 5% (trong đó tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội là 2,78%); tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,5%; 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

 
475 lượt xem
Ban Biên tập