Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chính sách thực hiện nông thôn mới >> Kinh tế

Năm 2020: Yên Bái phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới

18/12/2019 08:50:12 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, tỉnh Yên bái phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trồng dâu nuôi tằm mang lại thu nhập cao và ổn định cho người dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên.

Cụ thể, xây dựng 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020: cụ thể các xã An Bình, xã Mậu Đông, xã Quang Minh (huyện Văn Yên); xã Đại Đồng, xã Vũ Linh, xã Xuân Long, huyện Yên Bình; xã Đồng Khê, xã Phúc Sơn, xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn; xã Minh Xuân, huyện Lục Yên.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình hạ tầng trên địa bàn xã; tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn; xây dựng các mô hình hợp tác theo chuỗi giá trị để tạo việc làm, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân; xây dựng các tuyến đường được trồng hoa, cây cảnh hai bên đường và có cảnh quan môi trường xanh-sạch- đẹp.

Cùng với đó, phấn đấu công nhận 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Nga Quán (huyện Trấn Yên); xã Nghĩa Lợi (thị xã Nghĩa Lộ; xã Hán Đà (huyện Yên Bình) và  xã Tân Thịnh (Huyện Văn Chấn)

4 xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: là xã Báo Đáp, xã Đào Thịnh (huyện Trấn Yên); xã Tuy Lộc (thành phố Yên Bái) và xã Đông Cuông (huyện Văn Yên).

Đối với 68 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cần tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với 68 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu; rà soát, đánh giá các tiêu chí nông thôn mới, nhất là những tiêu chí có khả năng biến động, khó duy trì như cơ sở hạ tầng giao thông, thu nhập bình quân đầu người, môi trường, cơ sở vật chất giáo dục…

Đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân; tập trung triển khai các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  trên địa bàn tỉnh.

 Xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới, thôn đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu, mô hình RVAC mẫu và mô hình VAC mẫu:  Trên cơ sở các quy định hiện hành và điều kiện thực tế của từng địa phương; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch để thực hiện việc xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới, thôn đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu, mô hình RVAC mẫu và mô hình VAC mẫu trên địa bàn. Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

573 lượt xem
Ban Biên tập