Người hỏi: Vũ Ngọc Dương - Khu 3 Ngã Ba, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Câu hỏi:
Trong quá trình xây dựng và triển khai nắn dòng chảy suối Ngòi Phà, tạo quỹ đất xây dựng chợ và quỹ đất dân cư khu vực trung tâm xã Cát Thịnh huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái (do chủ...
Trả lời
Về nội dung câu hỏi của ông Vũ Ngọc Dương, UBND huyện Văn Chấn có phương án giải quyết như sau:
Về thiệt hại do thiên tai gây ra: Toàn bộ thiệt hại của 2 hộ gia đình đã được UBND xã Cát...