Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Yên Bái: Ban hành kế hoạch thực hiện giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao PCI cấp tỉnh

03/04/2020 15:59:11 Xem cỡ chữ Google
Ngày 26/3/2020, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái trao Quyết định chủ trương đầu tư cho các nhà đầu tư tháng 3/2020.

Với mục tiêu phấn đấu cải thiện điểm số PCI của tỉnh, nâng vị trí xếp hạng năng lực cạnh tranh tỉnh Yên Bái năm 2020 tăng từ 2 - 4 bậc so với năm 2019, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện 14 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. 

Trong đó, tập trung xây dựng kế hoạch của ngành, địa phương về tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Yên Bái năm 2020; quyết liệt khắc phục những chỉ số thành phần còn hạn chế, yếu kém. 

Song song với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, tăng chất lượng sản phẩm; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức đối thoại, gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp. 

Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác khảo sát, đánh giá, chấm điểm và công bố kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương. Qua đó, đánh giá công tác điều hành của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương qua mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

 

462 lượt xem
Ban Biên tập