Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG

 

STT

NỘI DUNG

TẢI VĂN BẢN

1 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM 2019

2 CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG MGC TẠI ẤN ĐỘ

3 CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TẠI LÀO NĂM 2019

4 CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TẠI CAMPUCHIA NĂM 2019

5 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI LIÊN BANG NGA THEO DIỆN XỬ LÝ NỢ NĂM 2019

6 CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CỦA IRELAND

7 TUYỂN SINH ĐI HỌC THẠC SĨ Ở NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO VIỆT NAM (JDS) NIÊN KHÓA 2020 - 2022

8 Về việc học bổng thạc sĩ Fintech phát triển địa phương (Viện quốc tế Pháp ngữ (IFI))

9 Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng Thạc sĩ Chính sách công năm 2021 (Do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ)

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h