Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Từ khóa tìm kiếm thiết kế website<" type="text">

Không có kết quả phù hợp

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h