Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN TẬP (VÒNG 2)
MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH - KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
TỈNH YÊN BÁI NĂM 2021

 

STT

NỘI DUNG

TẢI VĂN BẢN

1 Danh mục tài liệu

2 Tài liệu ôn chung

3 Tài liệu ôn chuyên ngành

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h