Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Văn bản mới

Kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái

27/08/2021 10:01:27 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1789/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái. Theo đó ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh là trưởng ban.

Ảnh minh họa.

Các Phó Trưởng ban gồm: Ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực; Ông Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh; Ông Đỗ Việt Bách, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Các ủy viên gồm: Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh - ủy viên Thường trực; Ông Dương Anh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ông Trần Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Ông Nguyễn Quốc Chiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Ông Đặng Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Y tế; Ông Nguyễn Thành Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ông Bùi Ngọc Hùng, Phó Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bà Nguyễn Thanh Thủy, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ông Trần Xuân Quyết, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh.

Mời các ông, bà sau tham gia làm ủy viên: Ông Hà Ngọc Văn, Tổng biên tập Báo Yên Bái; Bà Đoàn Thị Thanh Tâm, Bí thư Tỉnh đoàn; Ông Chế Huy Ba, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Ông Hoàng Xuân Long, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Ông Lê Đức Phượng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Ông Hán Văn Tính, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Ông Đặng Ngọc Long, Giám đốc Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Lào.

Bộ phận thường trực gồm các ông, bà có tên sau: Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Ông Trần Xuân Quyết, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh; Ông Trần Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh; Ông Ngô Quốc Trưởng, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải; Ông Trần Mạnh Cường, Chuyên viên Phòng Nội chính, Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh.

Cơ quan chuyên môn giúp việc cho Ban An toàn giao thông tỉnh là Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/8 và thay thế Quyết định số 2593/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái.

277 lượt xem
Ban Biên tập