Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tuyên truyền để ngư dân nâng cao ý thức đánh bắt trong vùng quy định

14/12/2020 15:49:00 Xem cỡ chữ
Ngày 10/12, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Bạc Liêu về triển khai các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU); công tác tái đàn, phòng chống dịch bệnh động vật; kiện toàn, củng cố và triển khai Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các quy định về IUU với gần 2.300 lượt người tham dự; tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Biên giới quốc gia, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển.

Hiện toàn tỉnh có 1.148 tàu cá đã đăng ký, đăng kiểm. Về truy xuất nguồn gốc thủy sản, tỉnh đã cấp 343 giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, với khối lượng gần 12.900 tấn; cấp 127 giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác, với khối lượng hơn 2.024 tấn... Về đầu tư hạ tầng thủy sản phục vụ khuyến nghị của EC, tỉnh được Trung ương đầu tư hoàn thành hạng mục sửa chữa cấp bách Cảng cá Gành Hào...

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, muốn an toàn thực phẩm phải thực hiện tốt an toàn dịch bệnh. Về quản lý tàu đánh bắt xa bờ, tỉnh cần quản lý chặt chẽ việc lắp đặt các thiết bị cho tàu thuyền; các tàu phải ghi chép sổ nhật ký đánh bắt để thực hiện tốt việc truy xuất nguồn gốc. Đặc biệt, các ngành hữu quan, các cơ quan thông tin đại chúng cần thường xuyên thông tin, tuyên truyền để ngư dân nâng cao ý thức đánh bắt trong vùng quy định. Về dự án Cảng cá Gành Hào, cần phải làm thủ tục bổ sung để đẩy nhanh triển khai nâng cấp, mở rộng giai đoạn 2./.

Thanh Thủy