Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Dự báo thời tiết đêm 5 ngày 6 tháng 11

06/11/2019 08:12:00 Xem cỡ chữ

KHU VỰC PHÍA TÂY (Gồm: huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ):
 
Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét. 
 
Nhiệt độ cao nhất:  27 – 29oC;  Nhiệt độ cao nhất vùng cao: 24 – 26oC
 
Nhiệt độ thấp nhất: 20 – 22oC;  Nhiệt độ thấp nhất vùng cao: 14 – 16oC
 
KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (Gồm: huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái):
 
Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.
 
Nhiệt độ cao nhất:  27 – 29oC
 
Nhiệt độ thấp nhất: 19 – 21oC
 
THÀNH PHỐ YÊN BÁI:
 
Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng. Gió nhẹ.
 
Nhiệt độ cao nhất:  28 – 29oC   
     
Nhiệt độ thấp nhất: 19 – 20oC.
 
ĐÀI KTTV YÊN BÁI