Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Chính trị

Yên Bái thực hiện Nghị quyết về chuyển đổi số

16/12/2021 10:05:10 Xem cỡ chữ Google
Mục tiêu cơ bản của tỉnh Yên Bái là đến năm 2025, phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động; phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan, trải nghiệm thực tế những ứng dụng, tiện ích của thẻ điện tử công chức, viên chức. (Ảnh: Thu Trang)

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu cơ bản đến năm 2025, phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động; phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số.

Mục tiêu cơ bản đến năm 2030 phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động; phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số.

Nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; xây dựng, thực hiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số; xây dựng, ứng dụng, phát triển hạ tầng, kỹ thuật và các nền tảng phục vụ chuyển đổi số. Cùng với đó xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

Một số lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số là: y tế; giáo dục; nông nghiệp; lĩnh vực kế hoạch, tài chính, ngân hàng; giao thông vận tải và logistics; tài nguyên - môi trường; sản xuất công nghiệp, năng lượng, thương mại; du lịch./.

Theo dangcongsan.vn

583 lượt xem