Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái năm 2022

18/04/2022 10:48:24 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Với việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu tập trung chỉ đạo, điều phối các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển quyền số, kinh tế số và xã hội số. Ưu tiên nguồn lực để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt được trong thời gian vừa qua…

 

344 lượt xem