Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái đẩy mạnh cấp chữ ký số miễn phí cho người dân và doanh nghiệp

21/05/2024 16:49:29 Xem cỡ chữ Google
Tỉnh Yên Bái đang tập trung đẩy mạnh triển khai cấp chữ ký số miễn phí để người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thuận tiện thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch điện tử.

Việc cấp chữ ký số sẽ giúp tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch điện tử.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh vừa có Công văn số 871/STTTT-CN&CQS về việc đẩy mạnh triển khai cấp chữ ký số miễn phí cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái để thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch điện tử. 

Đến nay, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đã cấp 23.387 chữ ký số công cộng cho người dân, doanh nghiệp để thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch điện tử trên địa bàn tỉnh.

Để thúc đẩy việc cấp chữ ký số công cộng cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, giao dịch điện tử trên môi trường mạng giúp người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến toàn trình đảm bảo linh hoạt ký duyệt mọi lúc, mọi nơi, rút ngắn tối đa thời gian giao dịch hành chính, tiết kiệm chi phí, đảm bảo công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành, góp phần đẩy nhanh quá trình số hóa, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thúc đẩy việc cấp chữ ký số công cộng từ xa miễn phí cho người dân, doanh nghiệp.

Chữ ký số công cộng là chữ ký số được sử dụng trong hoạt động công cộng và được bảo đảm bởi chứng thư chữ ký số công cộng. Chữ ký số công cộng có giá trị pháp lý tương đương với chữ ký cá nhân trong văn bản giấy. Nội dung này đã được nêu trong Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ngày 22/6/2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 22, Mục 1, Chương III về chữ ký số công cộng. 

Đối tượng được cấp chữ ký số công cộng là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài cơ quan nhà nước có nhu cầu sử dụng chữ ký số công cộng khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, giao dịch điện tử trên môi trường mạng.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới 100% cán bộ, công chức, viên chức để cài đặt và sử dụng chữ ký số công cộng; phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng triển khai cấp chữ ký số công cộng miễn phí cho người dân, doanh nghiệp để thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch điện từ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng hướng dẫn, cấp chữ ký số miễn phí cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, đẩy mạnh triển khai cấp chữ ký số công cộng miễn phí cho người dân, doanh nghiệp để sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giao dịch điện tử.

* Danh sách cán bộ đầu mối của doanh nghiệp triển khai chữ ký số:

- VNPT Yên Bái: Ông Vũ Quốc Tuấn, Trung tâm Kinh doanh VNPT Yên Bái, điện thoại: 0915.111.994, Email: tuanvq.ybi@vnpt.vn 

- Viettel Yên Bái: Ông Nguyễn Văn Tuân, điện thoại: 0989.746.633, Email: tuannv88@viettel.com.vn 

- Công ty Cổ phần MISA: Ông Trịnh Văn Biển, Giám đốc Kinh doanh Chuyển đổi số, điện thoại: 0902.297.288, Email: tvbien@han.misa.com.vn

- Công ty Cổ phần BKAV: Ông Lê Việt Hoàng - Trưởng phòng Kinh doanh, điện thoại 0824413393, Email: hoanglvd@bkav.com 

- Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT IS): Ông Lê Quang Duy, Quản lý kinh doanh khu vực miền Bắc, điện thoại: 0974.552.595 

- Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS: Bà Phạm Thị Cẩm Nhung, điện thoại: 0388.044.503 

- Công ty Cổ phần Công nghệ Thẻ Nacencomm: Bà Nguyễn Phương Dung, Trưởng ban Pháp chế ISO, điện thoại: 0979.334.338, Email: phuongdung@cavn.vn.

54 lượt xem