Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

HƯỚNG DẪN Y TẾ >> Văn hóa - Xã hội

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh viện K cơ sở 3 Tân Triều

07/05/2021 10:27:33 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh viện K cơ sở 3 Tân Triều.

Để chủ động rà soát, truy vết nhanh các trường hợp liên quan đến bệnh nhân nghi ngờ mắc COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố trước mắt khẩn trương rà soát trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn các trường hợp đã từng đi đến bệnh viện K cơ sở 3 Tân Triều từ ngày 16/4/2021 trở lại đây.

Danh sách rà soát gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, địa chỉ email: ksbtntyenbai@gmail.com để tổng hợp./.

43 lượt xem
Ban Biên tập