Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn bản mới

Tỉnh ủy Yên Bái yêu cầu triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm ngặt các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

29/04/2021 08:56:31 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tỉnh ủy Yên Bái vừa ban hành Công văn số 263-CV/TU yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; các ban Đảng, đảng đoàn, ban cán sự Đảng; các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh; các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm ngặt các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ảnh minh họa

Thực hiện Điện ngày 27/4/2021 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt, nghiêm ngặt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong toàn hệ thống chính trị tỉnh:

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm ngặt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5 và thời gian tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý.

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời tích cực tuyên truyền việc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

Tạm thời dừng tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội; hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người không cần thiết; trường hợp cần thiết tổ chức, phải báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nghiêm các điều kiện quy định bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh

2.1. Tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh hằng ngày, hằng giờ, bám sát và thực hiện kịp thời, nghiêm ngặt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy.

2.2. Rà soát các kịch bản phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh theo tùng cấp độ, sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh theo phương châm bốn tại chỗ; có các phương án chi tiết, kỹ lưỡng, khoa học, thực tiễn, đảm bảo tính chủ động ở cấp độ cao hơn, yêu cầu cao hơn để ứng phó kịp thời, hiệu quả với mọi tình huống có thể xảy ra. Tổ chức tập huấn, diễn tập kịch bản phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh.

2.3. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt tại các cơ sở y tế, các khu cách ly, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe, các địa điểm công cộng tập trung đông người; trên các phương tiện giao thông công cộng; các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; các khu du lịch, khách sạn, cơ sở lưu trú và tại các sự kiện tập trung đông người. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

2.4. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc khai báo và kiểm tra y tế bắt buộc đối với các trường hợp có liên quan đến các yếu tố dịch tễ; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp khai báo không trung thực.

2.5. Điều chỉnh phương án cách ly đối với chuyên gia nước ngoài mới nhập cảnh, đưa về cách ly tại các khu cách ly tập trung do Quân đội quản lý.

2.6. Chỉ đạo các ngành thành viên triên khai ngay các nhiệm vụ sau:

- Sở Y tế: Triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình các trường hợp đang cách ly trên địa bàn tỉnh, khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh phải lập tức chuyển đến cơ sở y tế để điều trị, cách ly đặc biệt. Chủ động chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ các điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị, vật tư... ; củng cố các đội phản ứng nhanh, ứng phó với các cấp độ dịch bệnh có thể xảy ra, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, bị động, bất ngờ. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 bảo đảm an toàn, đúng đối tượng theo tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ.

Công an tỉnh: Đẩy mạnh điều tra, phát hiện, ngăn chặn tổ chức, cá nhân đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn; đồng thời, rà soát, quản lý chặt chẽ các trường hợp đi làm ăn ở nước ngoài về địa phương, khách du lịch đến địa bàn. Điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, các tổ chức, cá nhân tổ chức cho người nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú, doanh nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép; trường hợp đủ căn cứ thì xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Có phương án huy động, bố trí lực lượng tham gia các chốt kiểm dịch và các nhiệm vụ phòng, chống dịch khi cần thiết.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Rà soát việc tổ chức các khu cách ly tập trung; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cách ly tập trung, sẵn sàng các phương án cách ly phòng, chống dịch theo các cấp độ.

- Sở Tài chính: Phối hợp bảo đảm kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời cung cấp thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh để; cảnh báo người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thông điệp 5K của Bộ Y tế; chủ trương tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19...

Tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin và phổ biến quy định để người dân có người thân ở nước ngoài chủ động vận động người thân không nhập cảnh trái phép, chủ động khai báo với cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép.

4. Các huyện, thị, thành ủy:

- Tiếp tục lãnh đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và ngành y tế. Chỉ đạo các lực lượng chức năng, cơ quan quản lý tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân và kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang nơi công cộng và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

- Chỉ đạo tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin về dịch bệnh để người dân yên tâm nhưng không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh. Phát huy vai trò của các tổ tự quản ở khu dân cư, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Tổ chức diễn tập ứng phó với các tình huống của dịch bệnh. Rà soát, củng cố các đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng điều tra, xác minh, đánh giá, khoanh vùng xử lý hiệu quả các ổ dịch.

- Phân công thường trực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ phận giúp việc, các lực lượng chức năng, các lực lượng phục vụ trong khu cách ly tập trung trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5; xây dựng kế hoạch ứng trực chi tiết, khoa học, thực tiễn.

Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện.

0 lượt xem
Ban Biên tập