Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: Đổi mới hoạt động đào tạo và tập trung nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở dạy nghề

02/10/2017 15:27:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT – Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm; xây dựng các mô hình thí điểm về dạy nghề cho lao động nông thôn; tổ chức và tham gia hội giảng, hội thi dành cho giáo viên, học sinh, sinh viên cấp tỉnh, cấp quốc gia; xây dựng và chỉnh sửa chương trình, giáo trình dạy nghề cho lao động nông thôn; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề; tổ chức cuộc khảo sát, đánh giá hiện trạng chất lượng lao động, nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; cấp giấy phép đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức kiểm tra, giám sát dạy nghề và thực hiện hợp tác quốc tế về dạy nghề theo quy định.

Bế mạc Hội thi tay nghề học sinh, sinh viên tỉnh Yên Bái lần thứ II năm 2017.

Hiện nay, toàn tỉnh Yên Bái có 20 cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm 04 trường cao đẳng, 03 trường trung cấp; 07 trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên cấp huyện, 06 cơ sở khác có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Xây dựng được 01 trường chất lượng cao là Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư trở thành 1 trong 40 trường chất lượng cao của cả nước đến năm 2020 và được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt đầu tư theo định hướng đến năm 2020 có 01 nghề đạt cấp độ quốc tế là nghề Công nghệ ô tô; 04 nghề đạt cấp độ khu vực Asean. Năm 2013, nhà trường đã được Tổng cục Dạy nghề kiểm định chất lượng dạy nghề và được xếp hạng loại I. Cùng với đó, tỉnh đã xây dựng được 02 trường trung cấp nghề gồm Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ có nhiệm vụ đào tạo nghề cho học sinh dân tộc thiểu số nội trú trên địa bàn toàn tỉnh và Trường Trung cấp Nghề Lục Yên; mỗi trường được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt đầu tư có 03 nghề đạt cấp độ quốc gia.

Về ngành nghề đào tạo, đối với các trường trung cấp, trường cao đẳng tập trung vào các nhóm ngành nghề chính như: Công nghệ kỹ thuật gồm nhóm nghề điện - điện tử, công nghệ thông tin; nhóm nghề cơ khí gồm công nghệ ô tô, hàn, cắt gọt kim loại; sửa chữa, vận hành máy; nhóm nghề xây dựng; Nghệ thuật gồm thanh nhạc, hội họa...; Du lịch, khách sạn, nhà hàng gồm nghiệp vụ nhà hàng, chế biến món ăn, hướng dẫn du lịch...; Y, dược gồm điều dưỡng, y sỹ, dược...; Nông lâm nghiệp gồm khuyến nông lâm, trồng trọt, chăn nuôi; Dịch vụ vận tải…

Đối với các trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên, các cơ sở có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp thực hiện đào tạo đa ngành nghề, tập trung chủ yếu ở nhóm ngành nông, lâm nghiệp như: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, điện dân dụng, gò hàn, xây dựng, may công nghiệp, nhóm ngành chế biến...

Đến nay, mạng lưới các cơ sở dạy nghề được củng cố, hoàn thiện. Yên Bái là một trong số ít các địa phương trong cả nước thực hiện sớm chủ trương của Chính phủ về sáp nhập trung tâm dạy nghề và trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện nhằm thống nhất về tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu qua hoạt động. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi hợp nhất, sáp nhập đã có sự ổn định về tổ chức bộ máy và đi vào hoạt động ổn định.

Trong những năm qua, các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh Yên Bái luôn quan tâm chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên dạy nghề để đáp ứng yêu cầu đào tạo. Đến nay toàn tỉnh có 529 giáo viên cơ hữu đang giảng dạy tại các trường, trung tâm dạy nghề. Trong đó có 116 tiến sỹ, thạc sỹ chiếm 22%, đại học 347 người chiếm 66%; cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, công nhân kỹ thuật (CNKT) 66 người chiếm 12%.

Trong giai đoạn 2010 - 2016, toàn tỉnh Yên Bái đã đào tạo nghề cho 87.245 người (bình quân 12.460 người/năm), trong đó, trình độ cao đẳng là 5.242 người chiếm 6%; trình độ trung cấp 8.469 người chiếm 9,7%; trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 73.534 người chiếm 84,3%. Tính đến hết năm 2016, tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 47,5% trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 32,4%.

Về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong 7 năm (2010 - 2016), qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động dạy nghề của các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp, hoạt động truyền nghề, tự học nghề... toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho 87.245 người, trong đó có 68.923 lao động nông thôn chiếm 79%. Riêng thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956, toàn tỉnh đã mở 1.332 lớp, với số lao động nông thôn được học nghề là 37.923 người (bình quân 5.418 người/năm), số lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề ở lĩnh vực nông nghiệp là 25.279 người chiếm 67%, lĩnh vực phi nông nghiệp là 12.644 người chiếm 33%.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và duy trì được nhiều mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch phát ngành nghề ở từng địa phương như: Sản xuất rau an toàn tại thành phố Yên Bái; Trồng và sơ chế măng tre Bát độ, nuôi tằm và sơ chế kén tằm, may công nghiệp tại Trấn Yên; chế biến gỗ rừng trồng tại Văn Yên.

Kết quả dạy nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 cũng đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng lao động nông thôn cũng như chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh đã có bước phát triển, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được sắp xếp lại nhằm tinh gọn về tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là các trường dạy nghề đã bước đầu hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, góp phần giảm gánh nặng chi cho ngân sách.

Công tác xã hội hóa đào tạo ở Yên Bái đã đạt được những kết quả bước đầu, đến nay đã phát triển được 02 cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập; đã huy động được các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động. Đến nay, các doanh nghiệp may có vốn đầu tư của Hàn Quốc đã đào tạo cho gần 3.000 lao động để tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp.

Có thể thấy, những năm qua, công tác đào tạo nghề ở Yên Bái đã có đóng góp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, qua đó góp phần nâng cao năng suất, tạo việc làm, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở từng địa phương và của tỉnh theo hướng hiệu quả, bền vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi trong công tác đào tạo nghề ở Yên Bái vẫn còn gặp những khó khăn nhất định như: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các trường THCS, THPT đi học nghề còn thấp; Số lượng giáo viên các trường dạy nghề, đặc biệt là đối với các nghề trọng điểm cấp quốc tế, khu vực Asean, quốc gia, được đi đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề ở nước ngoài còn ít, chưa đáp ứng đủ so với yêu cầu đào tạo và định hướng phát triển của nhà trường đến năm 2020.

Cùng với đó việc đào tạo theo đơn đặt hàng, theo địa chỉ sử dụng chưa nhiều, việc gắn kết giữa các cơ sở dạy nghề, đặc biệt là đối với các trường dạy nghề với doanh nghiệp còn chưa chặt chẽ. Các doanh nghiệp chưa đồng hành cùng với các trường dạy nghề trong việc tham gia vào quá trình đào tạo, kiểm tra sát hạch trình độ học viên cuối khóa, bố trí kinh phí đào tạo và tiếp nhận học viên sau khi tốt nghiệp; một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa thực sự năng động trong hoạt động đào tạo, chủ yếu mới tập trung vào thực hiện chỉ tiêu có ngân sách.

Trong giai đoạn 2018 - 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu mỗi năm đào tạo nghề bình quân cho trên 15.000 người, trong đó tỷ lệ lao động được đào tạo ở trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm 20% trở lên, số lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề theo Đề án 1956 đạt khoảng 6.000 người. Phấn đấu đến năm 2020, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 60%.

Trong thời gian tới, để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Yên Bái tiếp tục củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ lành nghề cao và yêu cầu đào tạo nhân lực ở từng địa phương. Phát triển Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái trở thành trường dạy nghề chất luợng cao, tập trung đầu tư đồng bộ, hiện đại về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, chương trình giáo trình, phương pháp đào tạo để đáp ứng yêu cầu đào tạo các nghề đạt đẳng cấp quốc tế, khu vực Asean. Tiếp tục xây dựng các trường trung cấp nghề đáp ứng yêu cầu các nghề đào tạo đạt chuẩn cấp quốc gia, yêu cầu dạy nghề nội trú. Phát triển các trung tâm dạy nghề và GDTX cấp huyện nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực tại chỗ.

Đổi mới hoạt động đào tạo và tập trung nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở dạy nghề. Đẩy mạnh hoạt động liên kết đào tạo giữa các cơ sở dạy nghề trong tỉnh với ngoài tỉnh và nước ngoài để đào tạo những nghề theo nhu cầu sử dụng của tỉnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo nghề. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề theo hướng trọng tâm, trọng điểm, hiện đại, đồng bộ cho các cơ sở dạy nghề, đặc biệt là đối với các trường dạy nghề, đối với các nghề đạt cấp độ quốc tế, Asean, quốc gia ở từng trường dạy nghề. Tiếp nhận và sử dụng các chương trình dạy nghề tiên tiến chuyển giao từ nước ngoài, các chương trình dạy nghề chuẩn quốc gia. Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề đạt chuẩn cả về số lượng và chất lượng. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề, đặc biệt là về kỹ năng nghề, đưa các giáo viên dạy các nghề trọng điểm cấp quốc gia, Asean, cấp quốc tế đi đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề ở nước ngoài.. Tăng cường gắn kết giữa các cơ sở dạy nghề với các doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo nghề. Đẩy mạnh việc tổ chức các lớp dạy nghề theo đơn đặt hàng, theo địa chỉ sử dụng của các doanh nghiệp, dạy nghề theo nhu cầu sử dụng của thị trường lao động và yêu cầu xuất khẩu lao động.

Tăng cường xã hội hóa dạy nghề để thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách cho phát triển dạy nghề, khuyến khích phát triển các cơ sở dạy nghề ngoài công lập, các doanh nghiệp dạy nghề cho người lao động để tuyển dụng. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ưu tiên dạy nghề cho các đối tượng chính sách người có công, người nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật. Gắn việc tổ chức dạy nghề với quy hoạch phát triển ngành nghề ở từng địa phương, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, yêu cầu dạy nghề gắn với tạo việc làm cho người lao động. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dạy nghề đặc biệt là hợp tác về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề, chuyển giao chương trình đào tạo, bố trí việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp các khóa đào tạo nghề…

Ban Biên tập