Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Ghi âm, ghi hình, lưu trữ đầy đủ diễn biến các buổi thi online một số nghề

(13/09/2021)

CTTĐT - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) vừa có công văn chỉ đạo tới các Sở LĐ-TB&XH, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc đào tạo, đánh giá chất lượng học nghề trong mùa dịch Covid-19 kéo dài.

Thực hiện công tác chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo GDNN

(13/09/2021)

CTTĐT - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các địa phương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện công tác chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo GDNN.

Phê duyệt đề án đào tạo nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực cho 300.000 lượt người

(13/09/2021)

CTTĐT - Ngày 30/8, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ký Quyết định số 1446/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4".

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát động phong trào thi đua đặc biệt

(13/09/2021)

CTTĐT - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát động phong trào thi đua đặc biệt vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Giáo dục nghề nghiệp đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Yên Bái coi trọng định hướng nghề cho học sinh

(10/09/2021)

CTTĐT - Yên Bái luôn xác định định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh là giải pháp nâng cao chất lượng bậc học THPT và hướng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trường Cao đẳng nghề Yên Bái: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường

(10/09/2021)

CTTĐT - Trường Cao đẳng nghề Yên Bái hiện đang đào tạo 6 nghề trọng điểm về kỹ thuật và một số nghề về phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tỉ lệ học sinh hàng năm ra trường, đi làm ổn định chiếm 90%.

Một số giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập

(09/09/2021)

Trong bối cảnh hiện nay, trước sự vận động, phát triển không ngừng của khoa học – công nghệ và tri thức nhân loại, đặc biệt là trước yêu cầu của toàn cầu hóa, quốc tế hóa – những xu thế vừa là thời cơ, vừa là thách thức, GDNN Việt Nam cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để không chỉ đảm đương được trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trực tiếp phục vụ cho sản xuất – kinh doanh mà còn đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Theo đó, cần tập trung vào những nội dung sau:

Xây dựng và phát triển không gian truyền thông giáo dục nghề nghiệp, hệ sinh thái truyền thông giáo dục nghề nghiệp

(09/09/2021)

CTTĐT - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-TCGDNN nội dung về việc xây dựng và phát triển không gian truyền thông giáo dục nghề nghiệp (GDNN), hình thành hệ sinh thái truyền thông giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027”

(08/09/2021)

CTTĐT - Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1260/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027”.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập

(08/09/2021)

CTTĐT - Những năm qua, giáo dục nghề nghiệp (GDNN) ở nước ta đang từng bước đổi mới, đạt được những kết quả khả quan. Nhận thức của xã hội, người dân, doanh nghiệp về giáo dục nghề nghiệp có những chuyển biến tích cực; số lượng người tham gia vào giáo dục nghề nghiệp ngày càng tăng. Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa với nhiều cơ hội và thách thức, giáo dục nghề nghiệp ở nước ta cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để không chỉ đảm đương trách nhiệm đào tạo nhân lực trực tiếp phục vụ cho sản xuất - kinh doanh mà còn đáp ứng yêu cầu hội nhập, cạnh tranh.