Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hội nông dân xã Phan Thanh: Phối hợp đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(12/11/2016)

Từ ngày 23/7 – 23/8/2016, Hội Nông dân xã Phan Thanh, huyện Lục Yên đã phối hợp với Trường Trung cấp nghề huyện tổ chức 01 lớp đào tạo nghề ngắn hạn chăn nuôi – thú y cho 34 hội viên nông dân trên địa bàn xã.

Khi phụ nữ Yên Bái được đào tạo nghề và chuyển giao khoa học, kỹ thuật

(12/11/2016)

Những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện tốt chuyển giao khoa học và tiến bộ kỹ thuật (TBKT) cho hội viên, giúp chị em nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Yên Bái giải quyết việc làm cho hơn 8.000 lao động

(12/11/2016)

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho 8.461 lao động (đạt 48,9 % kế hoạch 2016), tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2015 (trong đó số lao động được tuyển dụng vào các doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh là 2.052 lao động).

Trạm Tấu: Giúp lao động nông thôn có kiến thức nghề

(12/11/2016)

Năm 2015, Trạm Tấu đã mở 22 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 (đào tạo nghề cho lao động nông thôn) cho 660 người, đạt 147% so với nghị quyết HĐND huyện.

Hiệu quả xuất khẩu lao động ở Trấn Yên

(12/11/2016)

Huyện Trấn Yên hiện đã thành lập được ban chỉ đạo xuất khẩu lao động (XKLĐ) từ cấp huyện đến các xã, thị trấn.

Yên Bái: Tích cực đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(12/11/2016)

Thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Chính phủ, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, hỗ trợ nông dân, tập trung đào tạo những ngành nghề phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm…

Cảnh báo lừa đảo đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

(12/11/2016)

Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa đưa ra khuyến cáo người lao động để tránh việc bị lừa đảo đưa đi làm việc tại Hàn Quốc.

Truyền thông về đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề

(12/11/2016)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

Phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội

(12/11/2016)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.