Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hiệu quả xuất khẩu lao động ở Trấn Yên

(12/11/2016)

Huyện Trấn Yên hiện đã thành lập được ban chỉ đạo xuất khẩu lao động (XKLĐ) từ cấp huyện đến các xã, thị trấn.

Yên Bái: Tích cực đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(12/11/2016)

Thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Chính phủ, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, hỗ trợ nông dân, tập trung đào tạo những ngành nghề phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm…

Cảnh báo lừa đảo đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

(12/11/2016)

Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa đưa ra khuyến cáo người lao động để tránh việc bị lừa đảo đưa đi làm việc tại Hàn Quốc.

Truyền thông về đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề

(12/11/2016)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

Phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội

(12/11/2016)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.