Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Câu hỏi:

Quý cơ quan có thể giải đáp giúp em ngành công tác xã hội là đào tạo những nghề gì? Cơ hội việc làm của ngành công tác xã hội sẽ ra sao?

Người hỏi: Nguyễn Thị Mai Hoa / Địa chỉ: / Ngày hỏi: 31/03/2017

Câu trả lời:

Chào em, ngành Công tác xã hội có mục tiêu đào tạo các chuyên gia có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe có tinh thần phục vụ nhân dân, có tinh thần yêu nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành nghề nghiệp công tác xã hội.

Đặc biệt là khả năng tư vấn và xúc tác với cá nhân và cộng đồng; khả năng phát hiện, giải quyết những vấn đề xã hội và nâng cao năng lực con người; khả năng vận dụng kiến thức đã học vào việc nhận thức và giải quyết những vấn đề thực tiễn xã hội đặt ra.

Sau khi ra trường, cử nhân ngành công tác xã hội có thể làm việc tại các trung tâm, các công ty xí nghiệp, bệnh viện, trong các lĩnh vực khác nhau như: sức khỏe, giáo dục, pháp luật, kinh tế, truyền thông, xã hội, văn hóa, môi trường… hoặc làm việc trực tiếp tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, các trung tâm đào tạo, kiểm huấn công tác xã hội.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 19/07/2021

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí  hPa.
  Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió  km/h