Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Mù Cang Chải: Lan tỏa học và làm theo Bác

07/09/2018 07:41:00 Xem cỡ chữ
Huyện ủy đã xây dựng 12 tiêu chí chỉ đạo các chi, đảng bộ, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xây dựng các mô hình cụ thể, đảm bảo ở mỗi lĩnh vực có ít nhất một mô hình. thực hiện Chỉ thị 05.

Thầy giáo Bùi Công Nguyên - một trong những điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác ở huyện Mù Cang Chải đang hướng dẫn học sinh tập đọc.

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 ở vùng cao Mù Cang Chải, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, đơn vị, cơ sở.

Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 được cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thực hiện nghiêm túc thông qua hội nghị báo cáo viên các cấp, các cuộc họp cơ quan, đơn vị, sinh hoạt chi bộ, giao ban đoàn thể gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.

Năm 2018, việc xây dựng, nhân rộng thành công các mô hình, điển hình tiên tiến là một trong những nội dung được Huyện ủy chú trọng hàng đầu. Huyện ủy đã xây dựng 12 tiêu chí chỉ đạo các chi, đảng bộ, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xây dựng các mô hình cụ thể, đảm bảo ở mỗi lĩnh vực có ít nhất một mô hình. Ngoài ra, khuyến khích các đơn vị căn cứ tình hình thực tiễn bổ sung tiêu chí xây dựng mô hình cho phù hợp, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Qua đó, huyện đã xây dựng thực hiện 52 mô hình tập thể, các chủ thể mô hình tích cực trong việc xây dựng, đầu tư nguồn lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện; nâng cao nhận thức, hành động của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, tăng cường phối hợp tổ chức thực hiện.

Tiêu biểu như trong phong trào xây dựng nông thôn mới có mô hình "Chi bộ bản Háng Cuốn Rùa, xã Dế Xu Phình tích cực tuyên truyền, vận động bà con nhân dân làm đường giao thông nông thôn, ăn ở hợp vệ sinh”; trong điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo có mô hình "Cán bộ và nhân dân xã La Pán Tẩn tích cực vệ sinh đường làng ngõ xóm, các hộ ăn ở sạch sẽ, văn minh, lịch sự trong giao tiếp với khách, nhất là khách du lịch, góp phần phát triển du lịch cộng đồng”; mô hình "Câu lạc bộ bản Cồ Dề Sang B, xã Lao Chải có nhiều phương pháp, giải pháp mới, sáng tạo, đạt hiệu quả trong tuyên truyền, vận động chính sách dân số, không sinh con thứ 3 trở lên, không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”…

 Đối với gương cá nhân điển hình tiên tiến học và làm theo Bác, Huyện ủy xây dựng 14 mô hình. Trong lĩnh vực xây dựng Đảng có 2 đồng chí là Sùng A Khua - Bí thư Chi bộ bản Mú Cái Hồ thuộc Đảng bộ xã Nậm Có và Nguyễn Thị Hòa - Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học bán trú Khao Mang thuộc Đảng bộ xã Khao Mang; lĩnh vực giáo dục và đào tạo có thầy giáo Bùi Công Nguyên - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lao Chải, xã Lao Chải…

Ngoài ra, ở lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có 2 mô hình; lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo có 3 mô hình; lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh có 2 mô hình; 1 mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cuộc sống; đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng mô hình, điển hình thực hiện Chỉ thị 05, Huyện ủy Mù Cang Chải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện tốt chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; nâng cao ý thức tự giác, gương mẫu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên; tổ chức thực hiện tốt chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 05 bằng những hình thức phong phú, sinh động, phù hợp; lấy kết quả học tập và làm theo Bác là tiêu chuẩn trong đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, đánh giá, nhận xét, điều động, bổ nhiệm cán bộ và bình xét thi đua, khen thưởng…

 

Theo Báo Yên Bái