Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Chính trị

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017

07/05/2020 10:15:43 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT – Đại hội đại biểu hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ V diễn ra trong 2 ngày 09 và 10 tháng 7 năm 2012 tại hội trường Trung tâm Hội nghị (km5, thành phố Yên Bái). Về dự Đại hội có 189 đại biểu đại diện cho 27.000 hội viên thuộc 9 huyện, thị, thành phố và Khối các cơ quan tỉnh, 264 Hội cơ sở (gồm 180 xã, phường, thị trấn; 94 cơ sở Hội thuộc khối các cơ quan tỉnh, khối doanh nghiệp tỉnh) và 1936 chi hội trong toàn tỉnh.

Đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tặng Cờ thêu cho Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ V

Đại hội vui mừng được đón đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái; đồng chí Thiếu tướng Phùng Truyền – Uỷ viên Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Hội, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 Hội Cựu chiến binh Việt Nam đến dự và chỉ đạo Đại hội. Phát biểu tại Đại hội Đồng chí Dương Văn Thống thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã biểu dương các hoạt động của Hội Cựu chiến binh tỉnh: “Trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động trong công tác phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các ngành, lực lượng vũ trang; tập trung hoạt động ở cơ sở, mạnh dạn tham mưu cho cấp uỷ Đảng các cấp thực hiện một số chương trình có ý nghĩa cả về kinh tế và xã hội.

Hội đã thường xuyên quan tâm tuyên truyền, giáo dục quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho hội viên. Nhận thức của hội viên được nâng lên, bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tích cực vận động mọi người làm theo. Hội có nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể hướng dẫn, giúp đỡ hội viên trong phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay có nhiều mô hình cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi, gần 600 hộ cựu chiến binh được giúp đỡ làm nhà mới khang trang, gần 1.400 hộ cựu chiến binh thoát nghèo theo tiêu chí mới, tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo chỉ cò dưới 10%, tỷ lệ hộ khá và giàu chiếm 41%.

Nhiều vấn đề búc xúc, nảy sinh ở cơ sở được giải quyết nhờ có sự tham gia tích cực của Hội Cựu chiến binh. Sự phối hợp giữa Hội với các ngành trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều kết quả tích cực; phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các ngành trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ khá thường xuyên, chặt chẽ. Công tác xây dựng Hội được chú trọng, kết nạp được hàng nghìn hội viên mới, nhiều tổ chức Hội được thành lập, năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ Hội được nâng lên. Trong nhiệm kỳ qua hàng nghìn cựu chiến binh được tín nhiệm giới thiệu bầu tham gia cấp uỷ Đảng các cấp, trên 2.000 hội viên được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Kết thúc nhiệm kỳ, Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội IV đề ra.

Thành tích của Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái 5 năm qua đã góp phần cùng toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang Yên Bái làm nên những thành tựu quan trọng, khá toàn diện: Duy trì tăng trưởng ở mức cao; văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống mọi mặt của nhân dân các dân tộc tiếp tục được cải thiện: quốc phòng – an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo điều kiện quan trọng để xây dựng phát triển tỉnh Yên Bái nhanh, bền vững hơn trong những năm tới.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tôi nhiệt liệt biểu dương Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái, toàn thể hội viên trong toàn tỉnh về những thành tích đóng góp đó, Hội của các đồng chí thật xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang toàn tỉnh”. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhất trí cao với chủ đề của Đại Hội: Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Trung thành - Đoàn kết - Gương Mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng Yên Bái thành tỉnh phát triển khá của vùng Tây Bắc” và thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái tặng Đại hội Cờ thêu với nội dung “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” cho Đại hội.

Đại hội đã đánh giá tổng quát công tác xây dựng và hoạt động nhiệm kỳ IV (2007-2012) đó là:

5 năm qua, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội X, XI của Đảng, thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI, XVII, Hội CCB tỉnh đã luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống " Bộ đội Cụ Hồ", bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, triển khai nhiệm vụ toàn diện, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IV Hội CCB tỉnh đề ra. Trong 10 chỉ tiêu cơ bản đã hoàn thành vượt mức 9 chỉ tiêu từ 1,8% đến 19%, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IV Hội CCB Việt Nam; nổi bật là: Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và nhân dân có hiệu quả; phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đạt kết quả cao; tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; hăng hái tham gia góp phần vào hoạt động đối ngoại nhân dân; Công tác phối kết hợp giữa Hội CCB với chính quyền, các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội có bước phát triển.

Đã phối hợp làm tham mưu tổng kết Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, triển khai Kết luận 66/KL-TW của Ban Bí thư và tổng kết thực hiện Nghị định 150/NĐ-CP của Chính phủ. Hội đã tổng kết 20 năm xây dựng và hoạt động, khẳng định Hội có bước phát triển mới cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nhanh chóng triển khai đưa Pháp lệnh CCB vào cuộc sống; bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB. Hội tiếp tục xứng đáng là một đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hội CCB tỉnh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Chính phủ tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc, Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng 02 cờ, UBND tỉnh tặng Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc; nhiều bằng khen của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh.

Đạt được những kết quả trên là do: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng; của BCH Hội CCB Việt Nam, sự hướng dẫn của các cơ quan CCB Trung ương; sự quản lý, giúp đỡ có hiệu quả của UBND các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tạo điều kiện thuận lợi để CCB hoạt động, các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với CCB đi vào cuộc sống, ngày càng có hiệu quả hơn. Sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm của BCH, của các thế hệ cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh.

Khuyết điểm tồn tại

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tuy đã có nhiều cố gắng song một bộ phận cán bộ, hội viên có lúc, có nơi tư tưởng còn chưa yên tâm, phấn khởi, còn bảo thủ, công thần, tự ty, ỷ lại, trong khi đó có cán bộ hội nắm tư tưởng CCB chưa thật chắc, việc thông tin tình hình, định hướng để giải quyết những vấn đề mới phát sinh của cơ sở có chỗ chưa chủ động, nhạy bén và kịp thời.

- Chất lượng hoạt động, sinh hoạt, phong trào của tổ chức cơ sở Hội chưa đồng đều, một số chi hội còn yếu. Công tác làm tham mưu cho cấp ủy của BCH một số nơi thiếu chủ động, kết quả chưa cao. Chất lượng hoạt động của một số tổ chức Hội "Khối 487", Hội cơ sở vùng cao còn hạn chế. Công tác tập hợp Cựu quân nhân tỷ lệ thu hút còn thấp chưa đạt chỉ tiêu đề ra (45/55%).

- Công tác giảm nghèo, xóa nhà dột nát cho CCB tuy đã chủ động khai thác các chương trình, mục tiêu quốc gia và tích cực huy động các nguồn lực của CCB nhưng một số tổ chức Hội cơ sở chưa có giải pháp cụ thể nên việc giảm nghèo còn chậm, chưa thật bền vững; tỷ lệ hộ CCB nghèo so với chỉ tiêu Đại hội IV CCB tỉnh đề ra giảm chưa nhiều. Số nhà dột nát xóa được nhưng chưa vền vững.

- Định hướng về xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có làm song chưa cơ bản, chưa đáp ứng yêu cầu; nhận thức của cán bộ về công tác xây dựng quy hoạch, nhận xét đánh giá, tuyển chọn sắp xếp, sử dụng cán bộ chưa thật nhất quán, một số nơi có biểu hiện hữu khuynh, khép kín, chậm đổi mới, chưa hiểu rõ đặc thù của Hội  CCB.

- Phát huy dân chủ một số nơi chưa tốt; công tác kiểm tra giám sát ở một số cấp Hội chưa thường xuyên. Một số ít CCB còn biểu hiện thiếu gương mẫu về đạo đức, lối sống, cá biệt có CCB, cựu quân nhân vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến uy tín của Hội.

Nguyên nhân tồn tại, khuyết điểm

- Nhận thức, quán triệt Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB giai đoạn mới" một số nơi còn chưa sâu sắc và đầy đủ. Việc các cấp Hội tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện Nghị quyết 09, Kết luận 66 của Ban Bí thư, tổng kết Nghị định 150/CP và các hướng dẫn của Trung ương chưa tổ chức mở được hội nghị, còn chậm thời gian.

- Công tác tuyền truyền, vận động, phổ biến của cán bộ đến với Hội viên còn chậm, chưa thường xuyên nên một số CCB nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước còn hạn chế. Việc tự học tập nâng cao nhận thức, kiến thức của một số CCB còn ít.

- Duy trì hoạt động, chế độ làm việc theo quy chế của một vài tổ chức Hội chưa nghiêm; Năng lực làm tham mưu và tổ chức hoạt động của cán bộ Hội có nơi hạn chế, chậm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thiếu biện pháp cụ thể; Các mô hình tiên tiến và các khâu đột phá còn ít, việc triển khai nhân rộng chưa nhiều.

Bài học kinh nghiệm

1. Hội triệt để tuân thủ nguyên tắc hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đồng thời phải phát huy vai trò chủ động, sáng tạo trong việc làm tham mưu cho cấp ủy Đảng; tích cực phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở để tạo cơ chế hoạt động, điều kiện thuận lợi nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các thế hệ CCB, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Hội.

2. Nắm vững nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà  nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân  dân, các cấp Hội phải thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Cựu chiến binh có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, kiên định cách mạng và gương  mẫu, luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong CCB.

3. Phải gắn việc động viên CCB thực hiện nhiệm vụ chính trị với quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, kết hợp hài hòa giữa hoạt động chính trị với hoạt động xã hội; động viên ý chí tự lực, tự cường vượt qua thương tật, bệnh tật và tuổi tác, khơi dậy tình đồng chí, đồng đội, tương thân, tương ái, không cam chịu đói nghèo, vươn lên. Đồng thời tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB là chất keo gắn kết, tạo cơ sở thống nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động trong Hội.

4. Phải thường xuyên kiện toàn, xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ Hội, có phẩm chất, năng lực, đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm là khâu quan trọng mang tính quyết định, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới.

5. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội phù hợp với nghị quyết công tác vận động quần chúng của Đảng, Nghị quyết 31 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng  giai đoạn 2012- 2015. Hướng mạnh hoạt động về cơ sở, chọn các khâu đột phá và quan tâm đến phong trào thi đua, các cuộc vận động tạo ra chất lượng, hiệu quả mới trong xây dựng và hoạt động của Hội.

 Phương hướng nhiệm vụ

 Những bài học kinh nghiệm được Đại hội XI của Đảng chỉ rõ, đặc biệt những thành tựu, kinh nghiệm của 25 năm đổi mới là tiền đề cho sự phát triển những năm tiếp theo. Nước ta đang đứng trước những thời cơ, vận hội và nguy cơ thách thức lớn đan xen, nguy cơ tụt hậu về kinh tế; tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí còn nghiêm trọng làm giảm lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Trong khi đó các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu "DBHB", BLLĐ, thúc đẩy "tự diễn biến", nhằm tạo cớ chống phá, can thiệp làm thay đổi, chuyển hóa chế độ chính trị ở nước ta.

Trên cơ sở những tiềm năng, thế mạnh, kế thừa những thành tựu và nguồn lực đã đạt được trong thời gian qua sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển của tỉnh, đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Tây Bắc. Tuy nhiên tỉnh ta là tỉnh còn nhiều khó khăn, yếu kém của một tỉnh miền núi, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội vẫn là những vấn đề thách thức còn phải tập trung giải quyết.

Những năm tới tình hình Hội nói chung, Hội CCB tỉnh Yên Bái nói riêng tiếp tục có những thay đổi về số lượng và chất lượng. Số CCB tham gia chống Pháp, chống Mỹ ngày càng giảm do tuổi cao, sức khỏe giảm sút; CCB trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc mới được Điều lệ bổ sung kết nạp, tuổi trẻ, có sức khỏe, có kiến thức nhưng ít được tôi luyện, thử thách trong thực tiễn đấu tranh cách mạng nên bản lĩnh, kinh nghiệm vận động quần chúng, xây dựng Hội, xử lý công việc, nhất là những vấn đề phức tạp còn hạn chế. Tỷ lệ hộ nghèo còn 9,7%, song chưa bền vững; số nhà tạm, nhà dột nát phát sinh nhiều: trên 425 nhà (trong đó có trên 1/2 là đối tượng người có công và 50 CCB chống Pháp). Tình hình đó đặt ra những thách thức và vấn đề mới trong xây dựng, hoạt động của Hội 5 năm tới.

Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Đại hội XVII tỉnh Đảng bộ và tình hình thực tiễn của Hội, phương hướng nhiệm vụ, những chủ trương, giải pháp công tác của Hội CCB tỉnh trong nhiệm kỳ tới phải luôn phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", trung thành, đoàn kết, gương mẫu- đổi mới, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tiếp tục vận động các thế hệ CCB phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân; nâng cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp; Nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng, duy trì và mở rộng đối ngoại nhân dân; xây dựng Hội TSVM cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Đổi mới, nâng cao hơn nữa nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động", tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII tỉnh Đảng bộ Yên Bái, Nghị quyết Đại hội lần thứ V Hội CCB Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội, ý chí quyết tâm cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua 10 chỉ tiêu chủ yếu đó là:

1. Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được học tập, quán triệt các quan điểm, nghị quyết của Đảng, chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiên định vững vàng về chính trị tư tưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

2. Phát triển hội viên, nâng tỷ lệ thu hút  từ 93 - 95%  CCB đủ điều kiện kết nạp vào Hội, chú trọng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào có đạo.

3. 100% cán bộ Hội được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội.

4. 100% hội viên đăng ký và quyết tâm phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5.  Hàng năm 90% trở lên cơ sở Hội đạt TSVM, 95% trở lên đạt tiêu chuẩn" Hội viên gương mẫu" và 90% trở lên gia đình CCB đạt " Gia đình văn hóa".

6. Tỷ lệ hộ CCB nghèo hàng năm giảm từ 4 % (theo chuẩn mới), phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ hộ CCB nghèo dưới 3%.

7. CCB còn tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm, vươn lên trong cuộc sống.

8. Không có cơ sở Hội yếu kém, không có cán bộ Hội vi phạm kỷ luật, không có hội viên vi phạm pháp luật.

9. Giới thiệu "CCB, Cựu quân nhân gương mẫu xuất sắc", "Đoàn viên ưu tú" để Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp hàng năm 300 đồng chí trở lên.

10. Vận động thu hút trên 80% Cựu quân nhân vào sinh hoạt trong các câu lạc bộ.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái khoá V gồm 25 đồng chí, Đồng chí Đại tá Lê Viết Thuận được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Đại tá Đoàn Quang Vinh và Đại tá Nguyễn Tiến Quang giữ chức Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khoá V nhiệm kỳ 2012-2017.

 

1883 lượt xem
Ban Biên tập