Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi là hợp đồng làm việc chuyên môn tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình từ năm 2010 đến năm 2019, được sự vận động của Ủy ban nhân dân huyện, tôi cùng một số bạn thỏa thuận tự nguyện nghỉ việc từ ngày 01/8/2019. Đến tháng 7/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng. Đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được hỗ trợ như trong Nghị quyết. Vậy tôi xin hỏi bao giờ chúng tôi sẽ được hưởng chính sách này? Mong được sự hồi đáp của cơ quan chức năng. Xin chân thành cảm ơn”.

Người hỏi: Công dân Nguyễn Thị Huyền / Địa chỉ: Xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái / Ngày hỏi: 04/01/2021

Câu trả lời:

Về nội dung câu hỏi này Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 18/11/2020, Sở Nội vụ đã có Tờ trình số 628/TTr-SNV trình Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thôi việc theo nguyện vọng quý IV năm 2020 theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 04/7/2020 của Hội đồng nhân dân dân tỉnh, trong đó có 11 trường hợp hợp đồng lao động làm việc chuyên môn tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình với số tiền 546,5 triệu đồng, gồm: (1) Vi Thị Thái 51,5 triệu đồng, (2) Đặng Văn Yên 64 triệu đồng, (3) Nguyễn Thị Hà 46 triệu đồng, (4) Nguyễn Thị Huyền 46,5 triệu đồng, (5) Trần Lê Quỳnh 52 triệu đồng, (6) Triệu Thị Hương 50 triệu đồng, (7) Lê Thúy Ly 48 triệu đồng, (8) Nguyễn Thị Thu Yên 53,5 triệu đồng, (9) Lê Thị Thoa 45 triệu đồng, (10) Lê Văn Luân 46 triệu đồng, (11) Doãn Thị Vân 44 triệu đồng.

Trên cơ sở Kết luận số 64-KL/TU ngày 31/12/2020 của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban  nhân dân tỉnh Yên Bái có Văn bản số 4115/UBND-NC ngày 31/12/2020 thông báo kết quả xét duyệt giải quyết thôi việc theo nguyện vọng quý IV năm 2020 và được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND đối với các đối tượng thuộc Tờ trình số 628/TTr-SNV ngày 18/11/2020 của Sở Nội vụ thì 11 trường hợp hợp đồng lao động (trong đó có công dân Nguyễn Thị Huyền) làm chuyên môn nghiệp tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình không có trong danh sách tại Văn bản số 4115/UBND-NC ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thông báo kết quả xét duyệt giải quyết thôi việc theo nguyện vọng quý IV năm 2020.

Trên đây là ý kiến của Sở Tài chính đề nghị Cổng thông tin điện tử Yên Bái tổng hợp và trả lời.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Tài chính đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 17/01/2021